U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Hoe moet de nieuwe richtlijn energie-efficiëntie eruit zien?

07 april 2016 - door Melanie De Caluwé

De Europese Commissie heeft de resultaten bekend gemaakt van de consultatie die de herziening van de richtlijn energie-efficiëntie dient voor te bereiden. Ze ontving 332 inzendingen voornamelijk van associaties uit de industrie en individuele bedrijven, maar ook van een aantal ngo's en overheden (incl. Vlaanderen en België). 

De consultatie focuste onder meer op de verplichting van energie-efficiëntie voor de lidstaten, over meters en facturatie, financiering en monitoring van energie-efficiëntie en de implementatie ervan. 

Hoe moet de nieuwe richtlijn energie-efficiëntie eruit zien?

Een greep uit de conclusies: 

  • Om doelstellingen bindend te maken per lidstaat zijn de grootste hinderpalen volgens de respondenten: de beperkte termijn (tot 2020) voor langetermijninvesteringen, administratieve lasten en moeilijke monitoring.  Het merendeel van de reacties ondersteunt de verleninging van dit beleid ook na 2020.  
  • Er ligt grote diversiteit in de antwoorden over het gebruik van meters en hieraan gekoppelde energiefacturen. 
  • Ook de verschillende aanpak in financieringmodaliteiten is duidelijk: voorstellen variëren van directe subsidies voor investeringen in energie-efficiëntie tot aantrekken van private investeringen voor grote projecten, langstermijn leningen voor infrastructuur en gebouwen, ....

Een overzicht van alle antwoorden vindt u onderaan in bijlage. 

De Europese Commissie zal in september 2016 een herziening van de richtlijn publiceren. 

Bijlage(n)

Maak een account aan

DOSSIER

Pakket energie-efficiëntie

Richtlijn (EU) 2018/2002 tot wijziging van Richtlijn 2012/27/ EU betreffende energie-efficiëntie is op 24 december 2018 in werking getreden. Het werd op 21 december 2018 in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd.

Lees meer
Volg ons