U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Herziening ESR-verordening: ontwerpverslag goed ontvangen door ENVI-leden

15 februari 2022 - door Ina De Vlieger

Leden van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) van het Europees Parlement hebben het ontwerpverslag van Jessica Polfjärd (EVP, Zweden) over de herziening van de EU-verordening voor de lastenverdeling over het algemeen goed verwelkomd.

  • Steun voor de invoering van financiële sancties
  • Verdeeld over de opname van technologieën voor koolstofafvang
Herziening ESR-verordening: ontwerpverslag goed ontvangen door ENVI-leden

ENVI is verdeeld over de opname van technologieën voor koolstofafvang

De MEPs zijn verdeeld over een aantal punten, met name de mogelijkheid voor de lidstaten om gebruik te maken van koolstofafvang en -gebruik (CCU) en koolstofafvang en -opslag (CCS) om een deel van hun doelstellingen te halen.

erwijl Anna Zalewska (Polen), de schaduwrapporteur van de ECR-Fractie over dit onderwerp, het initiatief toejuicht, uiten de schaduwrapporteurs van de S&D-, de Groenen/EVA- en de linkse fracties ernstige bezwaren. Volgens hen is een dergelijke opname onverstandig, omdat deze technologieë nog niet rijp genoeg zijn.

De Commissie van haar kant is van oordeel dat deze technologieën niet te vroeg in de wetgeving moeten worden opgenomen. Ze herinnert eraan dat ze momenteel werkt aan een afzonderlijk wetgevingsvoorstel (dat in het vierde kwartaal van 2022 wordt verwacht) om een certificeringssysteem voor deze koolstofverwijderingen in te voeren.

ENVI steunt voor de invoering van financiële sancties

De leden van S&D, Renew Europe en Groenen/EVA zijn wel ingenomen met het voorstel om een systeem van "druk en betaal" in te voeren om de transparantie te vergroten en financiële sancties in te voeren voor lidstaten die hun nationale emissiereductiedoelstellingen niet halen.

Zij juichen ook toe dat een duidelijk verband wordt gelegd tussen de ESR en de Europese klimaatwetgeving.

Daarnaast verwelkomen Søgaard-Lidell, Auken en Mick Wallace (The Left, Ierland) het voorstel om de huidige "veiligheidsreserve" af te schaffen (die kan worden gebruikt door lidstaten met een laag bbp per hoofd van de bevolking die hun emissiereductiedoelstellingen niet halen) en om het voorstel van de Commissie om een extra reserve in te stellen te verwerpen.

Javi López (S&D, Spanje) zegt dat het redelijk is om de flexibiliteit die aan de lidstaten wordt gelaten te beperken, maar noemt de reserves niet.

Volgende stappen

  • 16 februari: deadline indiening amendementen
  • Mei: stemming in ENVI-commissie
  • Juni 2022 (verwacht): stemming in de plenaire vergadering van het Parlement

 

Bron: Europe Daily Bulletin 12/2/2022, Revision of ESR, Jessica Polfjärd’s draft report well received by MEPs

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons