U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Gewijzigde energie-efficiëntierichtlijn door brexit van kracht

21 mei 2019 - door Stagiair

Het besluit tot wijziging van de energie-efficiëntierichtlijn door de Brexit is in werking getreden. Dit geldt ook voor de wijziging van de verordening rond het bestuur van de energie-unie en het klimaat. 

  • Richtlijn in werking voor oorspronkelijk geplande datum Brexit.
  • Wijzigingen van kracht vanaf de dag dat VK de EU verlaat.
  • Doel: aanpassen van de energie-efficiëntierichtlijn aan een EU met 27 lidstaten.
Gewijzigde energie-efficiëntierichtlijn door brexit van kracht

De wijziging van de richtlijn energie-efficiëntie en de wijziging van de verordening inzake het bestuur van de energie-unie en het klimaat werd door het Europees Parlement en de Raad goedgekeurd op 19 maart en is in werking sinds 30 maart. De wijziging van het besluit was het gevolg van de Brexit. Het besluit werd op 27 maart in het Publicatieblad van de EU gepubliceerd, voorafgaand aan de oorspronkelijk geplande datum van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU.

Wanneer de wijzigingen ingaan, is afhankelijk van wanneer de EU-wetgeving, en met name de bovengenoemde richtlijn en verordening, niet langer van toepassing zijn op het Verenigd Koninkrijk.

Het doel van het besluit is het aanpassen van de energie-efficiëntierichtlijn aan een EU met 27 lidstaten (ipv 28 lidstaten met het Verenigd Koninkrijk). Hiervoor werden de 2030-streefcijfers en het uiteindelijke energieverbruik aangepast aan de voorspellingen van het energieverbruik bij een situatie wanneer het Verenigd Koninkrijk geen deel uitmaakt van de EU.

Meer info

Besluit (EU) 2019/504 van het Europees Parlement en de Raad.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

DOSSIER

Pakket energie-efficiëntie

Richtlijn (EU) 2018/2002 tot wijziging van Richtlijn 2012/27/ EU betreffende energie-efficiëntie is op 24 december 2018 in werking getreden. Het werd op 21 december 2018 in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd.

Lees meer
Volg ons