U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Fluorgassen: Europees Parlement en Raad bereiken voorlopig politiek akkoord

09 oktober 2023 - door Ina De Vlieger

Het Europees Parlement en de Raad hebben een voorlopig akkoord bereikt over de uitfasering van gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen).

  • Uitfasering van fluorkoolwaterstoffen tegen 2050
  • Traject voor vermindering van het EU-verbruiksquotum tussen 2024-2049

Dit akkoord volgt op het voorstel van de Europese Commissie van 5 april 2022 om Richtlijn (EU) 2019/1937 te wijzigen en Verordening (EU) nr. 517/2014 in te trekken. Het doel is om de productie en het verbruik van fluorkoolwaterstoffen (HFK's), waarvan het aardopwarmingsvermogen (GWP) veel hoger is dan dat van CO2, te verminderen.

Fluorgassen: Europees Parlement en Raad bereiken voorlopig politiek akkoord

De onderhandelingen over gefluoreerde gassen gingen vooral over de ingangsdata voor het verbod op bepaalde producten en apparatuur die F-gassen bevatten (bijlage IV) en over het plan voor de geleidelijke afschaffing van fluorkoolwaterstoffen (HFK's) (bijlage VII).

Volledige uitfasering HFK’s

Het gebruik van HFK’s zal in 2050 volledig zijn uitgebannen, in overeenstemming met het voorstel van het Europees Parlement. Er is een duidelijk reductietraject vastgesteld tussen 2024 en 2049. De productie van HFK's wordt beperkt tot 15% vanaf 2036, volgens een strikt tijdschema met afnemende quota.

De overeenkomst bevat specifieke uitfaseringsdata voor het gebruik van F-gassen in sectoren waar het technologisch en economisch haalbaar is om over te schakelen op alternatieven die geen F-gassen gebruiken, zoals huishoudelijke koeling, airconditioning en warmtepompen. Om veiligheidsredenen zijn er uitzonderingen gemaakt.

De haalbaarheid van de uitfasering van het verbruik HFK’s en de behoefte aan HFK's in sectoren waar zij nog worden gebruikt, wordt in 2040 geëvalueerd.

HFK-quota vastgesteld op 3 euro

Wat de toewijzing van emissierechten betreft, volgt het akkoord het oorspronkelijke voorstel van de Commissie en voorziet het in een ruimere toewijzing voor de eerste twee perioden. De quotumprijs voor HFK's is vastgesteld op 3 euro, aanpasbaar aan de inflatie. Het voorstel van de Raad om de prijs van HFK-quota te verlagen naar 2 euro heeft het dus niet gehaald.

Volgende stappen

  • Het Parlement en de Raad moeten het akkoord nu intern formeel goedkeuren.
  • Na interne goedkeuring van de tekst door EP en Raad , wordt de definitieve tekst van de verordening gepubliceerd in het EU-Publicatieblad en treedt hij in werking op de 20ste dag na bekendmaking ervan.

Bron en meer lezen

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons