U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europese Commissie gaat strijd aan met methaangas

19 oktober 2020 - door Celeste Wezenbeek

De Europese Commissie (EC) presenteerde haar strategie ter vermindering van de methaanuitstoot. Want hoewel algemeen wordt aanvaard dat methaan (CH4) na CO2 het belangrijkste broeikasgas is dat bijdraagt aan de klimaatverandering, is er momenteel een gebrek aan informatie over CH4-emissies.

  • Op korte termijn wil de Commissie daarom zowel vrijwillige als commerciële initiatieven op mondiaal niveau aanmoedigen
  • De Europese Commissie zal op internationaal niveau werken aan de oprichting van opsporings- en waarschuwingsprocessen
  • De Commissie schat dat er een vermindering van 35-37% aan methaangassen zou moeten plaatsvinden

Dit geldt met name voor de landbouwsector, waar de bronnen van methaanuitstoot vaak diffuus zijn. De sector zou volgens de EC verantwoordelijk zijn voor 40-53% van de wereldwijde antropogene methaanuitstoot, vergeleken met 19-30% afkomstig uit fossiele brandstoffen en 20-26% uit de afvalsector. 

Op korte termijn wil de Commissie daarom zowel vrijwillige als commerciële initiatieven op mondiaal niveau aanmoedigen om de lacunes in de monitoring, rapportage en verificatie van de emissies onmiddellijk aan te pakken. Waar mogelijk wil de EC de rapportage over methaanemissies van energiebedrijven, chemische bedrijven en landbouwbedrijven in de hele EU veralgemenen.

Europese Commissie gaat strijd aan met methaangas

Voorlopig geen bindende normen

Hoewel een aantal milieu-NGO's hebben aangedrongen op de invoering van bindende normen voor methaanemissiereductie, is de invoering van dergelijke normen op korte termijn niet voorzien. Niettemin zal de Commissie bij gebrek aan belangrijke verbintenissen van internationale partners toch overwegen om dergelijke wetgeving voor te stellen, de EC wijst hierbij echter op het belang van een impactanalyse. 

Andere initiatieven

In de landbouwsector zal de Commissie de oprichting van een deskundigengroep in de eerste helft van 2021 ondersteunen om de parameters voor het meten van methaanemissies over de hele levenscyclus te analyseren. Ook zal De Europese Commissie op internationaal niveau werken aan de oprichting van opsporings- en waarschuwingsprocessen voor methaansuperemitters. Tot slot komt er een internationale waarnemingspost voor methaanemissies, die verantwoordelijk zou zijn voor het verzamelen, het met elkaar in overeenstemming brengen, het verifiëren en het publiceren van gegevens over antropogene methaanemissies op mondiaal niveau.

Noodzakelijke inspanningen

De Commissie schat dat er een vermindering van 35-37% aan methaangassen zou moeten plaatsvinden om de nieuwe verhoogde doelstelling van de Europese Commissie in het kader van de klimaatwet te halen.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons