U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europees Parlement: stavaza file EU-waterstofstrategie

08 februari 2021 - door Ina De Vlieger

In juli 2020 stelde de Europese Commissie haar strategie voor waterstof voor. In november publiceerde MEP (ITRE-commissie) en rapporteur Jens Geier (S&D) zijn initiatief verslag over de EU-waterstofstrategie. Hoe ver staat het met dit dossier in de EP-commissies?

 • 22 december ITRE-MEPs 385 amendementen
 • 28 januari ENVI-commissie aanname advies ITRE-ontwerp rapport
 • 3 februari ENVI-advies beschikbaar gesteld

De leden van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid van het Europees Parlement (ENVI) hebben het advies met 60 stemmen voor, 16 stemmen tegen en 3 onthoudingen goedgekeurd.

Europees Parlement: stavaza file EU-waterstofstrategie

Op basis van de aangenomen compromisamendementen bevat het advies onder meer de volgende kernpunten:

 • Verzoek aan de Commissie om een uitgebreide terminologie, en Europa brede normen en criteria voor de certificering van waterstof in te voeren (§2)
 • Herkenning ‘overbruggingsrol’ voor koolstofarme waterstof die de broeikasgasemissies gedurende de levenscyclus aanzienlijk vermindert en toekomstige lock-in-effecten vermijdt, en de nood om snel op hernieuwbare waterstof over te schakelen (§3)
 • De noodzaak van een betrouwbaar regelgevingskader en tijdelijke stimuleringsmaatregelen tijdens een overgangsperiode en om te zorgen voor gelijke concurrentievoorwaarden om hernieuwbare waterstof op te schalen.
 • Verzoek aan de Commissie om de herziening van de EU-regeling voor de handel in emissierechten aan te grijpen om waterstof in staat te stellen zijn potentieel in Europa te verwezenlijken. Ook moet de Commissie de ontwikkeling overwegen van innovatieve instrumenten zoals koolstofcontracten met verschillen (CCfD) die het verschil dekken met waterstof op fossiele basis (§7).
 • Vraag aan de Commissie om ervoor te zorgen dat bij de herziening van de EU-wetgeving rond energiebelasting de externe kosten worden doorberekend in de prijzen voor het verbruik van fossiele brandstoffen, en ervoor te zorgen dat met elektriciteit opgewekte waterstof kostencompetitief is.

Volgende stappen

De resolutie volgt artikel 54 van het Reglement van het Europees Parlement over "initiatiefverslagen". De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de Commissie vervoer en toerisme (TRAN) van het Europees Parlement werken als medeverantwoordelijke commissies nauw samen aan dit dossier.

 • Stemming TRANS over haar ontwerpadvies: 25 februari 2021
 • Stemming ITRE over de amendementen en het ontwerpverslag: maart 2021
 • Stemming voltallig EP: op eerstvolgende plenaire vergadering na goedkeuring door ITRE

Bron en meer informatie

Alle de EP- documenten vind je op Legislative Observatory.

Maak een account aan

Volg ons