U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Eurobarometer over energie en klimaat

20 september 2019 - door Stagiair

De resultaten van de Eurobarometer-enquête over energie en klimaat zijn bekend:

 • Inzetten op hernieuwbare energie is prioritair in 17 van de 28 landen.
 • Het EU-energielabel beïnvloedt 79% van de respondenten bij aankoop van producten.
 • 93% van de bevraagden ervaart klimaatverandering als een ‘ernstig probleem’.

België is een van de twee landen waar respondenten het vaakst zeggen dat de EU verantwoordelijk is om de klimaatverandering te bestrijden. Met 64% is dat aanzienlijk hoger dan het EU-gemiddelde van 49%.

 

Eurobarometer over energie en klimaat

Energie

Het onderzoek peilde naar de manier waarop Europese burgers tegenover het energiebeleid van de EU staan. 

Enkele opvallende vaststellingen zijn:

 • 41% van de respondenten wil via het energiebeleid een vlotte overstap van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen mogelijk maken. Voor  17 van de 28 landen is dit een absolute prioriteit voor de nabije toekomst. 
  • Kroatië 36%
  • Zweden 62
  • Nederland 61%
  • Finland 60%
  • Duitsland 54%
  • Denemarken 52%
 • Voor 1/3 van de respondenten moet het energiebeleid het energieverbruik drastisch verminderen.
 • 8 lidstaten maken zich zorgen over de garantie op concurrentiële prijzen voor consumenten 
 • In Slowakije staat veiligheid van kernenergie centraal.
 • 92% van de respondenten eist dat de EU toegang tot energie garandeert voor alle EU- burgers. En meer specifiek toegang tot ‘schone energie’.
 • 93% wist het EU-energielabel te herkennen, 79% geeft aan dat zijn koopgedrag hierdoor beïnvloed wordt.

Klimaat

Tot slot blijkt ook dat 93% van de bevraagde Europeanen klimaatverandering ervaart als een ‘ernstig probleem’ Voor 79% van hen vormt dat zelfs een  ‘zeer ernstig probleem’. 

In België vinden ruim zeven op de tien respondenten dat klimaatverandering een ‘heel ernstig’ probleem is (73%), dat is lager dan het EU-gemiddelde. Ook is België een van de twee landen waar respondenten het vaakst zeggen dat de EU verantwoordelijk is om de klimaatverandering te bestrijden. Met 64% is dat aanzienlijk hoger dan het EU-gemiddelde van 49%.

Conclusie

Uit de enquête kunnen we besluiten dat de prioriteiten van de Europese burger, wat betreft energiebeleid focussen op investering en ontwikkeling van schone energietechnologieën. Belangrijk daarbij is om de kosten zo laag mogelijk te houden.  Op het vlak van klimaat is de belangrijkste doelstelling om op korte termijn (10 jaar) de internationale inspanningen tegen de klimaatverandering op te drijven.

Meer weten?

Het volledige rapport over energie en klimaat lees je hier.

Maak een account aan

DOSSIER

Pakket energie-efficiëntie

Richtlijn (EU) 2018/2002 tot wijziging van Richtlijn 2012/27/ EU betreffende energie-efficiëntie is op 24 december 2018 in werking getreden. Het werd op 21 december 2018 in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd.

Lees meer

Pakket hernieuwbare energie

Richtlijn (EU) 2018/2001 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen is op 24 december 2018 in werking getreden. EC-voorstel voor herziening van de richtlijn (EU) 2018/2001) wordt verwacht in juni 2021.

Lees meer
Volg ons