U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EU-waterstofstrategie

09 juli 2020 - door Ina De Vlieger

Op 8 juli 2020 stelde de Europese Commissie haar strategie voor waterstof voor. In een geïntegreerd energiesysteem kan waterstof het koolstofarm maken van de industrie, het vervoer, de elektriciteitsopwekking en de gebouwen ondersteunen. De waterstofstrategie toont hoe we dit potentieel in de praktijk kunnen brengen door middel van investeringen, regelgeving, het creëren van markten, en onderzoek en innovatie.

 • De ontwikkeling van hernieuwbare waterstof (groene) is prioritair, maar op korte- en middellange termijn is er ruimte voor blauwe waterstof.
 • De uitvoering van de waterstofstrategie zal in drie fasen gebeuren.
 • De lancering van de ‘European Clean Hydrogen Alliance’ moet bijdragen aan de opbouw van een robuuste investeringspijplijn.
EU-waterstofstrategie

Schone waterstof kan bijdragen aan de doelstellingen van de European Green Deal. De Commissie heeft de ambitie om met de Europese Unie een wereldwijde voortrekkersrol te spelen op het gebied van schone waterstof.

Blauwe waterstof om groene waterstof te stimuleren

De strategie heeft prioriteit aan hernieuwbare waterstof.  Onder hernieuwbare waterstof vallen:

 • Waterstof geproduceerd door de elektrolyse van water met behulp van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen
 • En waterstof geproduceerd door reforming van biogas of biochemische omzetting van biomassa, op voorwaarde dat het voldoet aan de duurzaamheidseisen.

Toch ziet de Commissie een overgangsrol voor "koolstofarme waterstof op basis van fossiele brandstoffen" (blauwe H2). D.w.z. waterstof die wordt geproduceerd met behulp van fossiele brandstoffen als grondstof, met compensatie voor CO2-emissies door middel van koolstofafvang (, -gebruik) en -opslag (CC(U)S-) technologieën.

Op korte en middellange termijn zal de blauwe waterstof in de eerste plaats worden gebruikt om de emissies van de bestaande waterstofproductie snel te verminderen en parallel de toekomstige opname van hernieuwbare waterstof (groene H2) te ondersteunen.

De uitvoering van de strategie gebeurt in drie fasen

 • Van 2020 tot 2024 ondersteunt de Commissie de installatie van ten minste 6 gigawatt aan hernieuwbare waterstofelektrolyse in de EU en de productie van maximaal een miljoen ton hernieuwbare waterstof.
 • Van 2025 tot 2030 moet waterstof een intrinsiek onderdeel worden van ons geïntegreerde energiesysteem, met ten minste 40 gigawatt aan hernieuwbare waterstofelektrolysers en de productie van maximaal tien miljoen ton hernieuwbare waterstof in de EU.
 • Van 2030 tot 2050 moeten hernieuwbare waterstoftechnologieën tot volle ontwikkeling komen en op grote schaal worden ingezet in sectoren die moeilijk koolstofarm/vrij te maken zijn.

Belangrijke maatregelen

 • Om voldoende vraag naar schone waterstof te creëren, zal de Commissie een proefprogramma van Carbon Contracts for Difference opzetten om het gebruik van schone waterstof bij de productie van staal en chemicaliën te vergemakkelijken.
 • De Commissie werkt ook aan de uitwerking van gemeenschappelijke normen, certificeringen en terminologie, en aan de vaststelling van quota's voor specifieke sectoren.
 • Ze onderzoekt ook de mogelijkheid van directe marktconforme steunprogramma's voor hernieuwbare waterstof.

De waterstofstrategie is, door het ondersteunen van investeringen in schone waterstof, van cruciaal belang in de context van het herstel van de COVID-19-crisis door het creëren van duurzame groei en banen.

De Europese Clean Hydrogen Alliance  

Om de ontwikkeling van schone waterstof te ondersteunen, rekent de Commissie op de Clean Hydrogen Alliance, die op 8 juli officieel werd gelanceerd. 

 • In deze alliantie zetelen de industrie, het maatschappelijk middenveld, de nationale en regionale ministers en de Europese Investeringsbank. 
 • De alliantie zal een investeringspijplijn voor opgeschaalde productie opzetten en de vraag naar schone waterstof in de EU ondersteunen.
 • De alliantie is gestructureerd rond 6 industriële pijlers: waterstofproductie, industriële toepassingen, energiesector, residentiële toepassingen, transmissienetverdeling en mobiliteit.

Bron en meer lezen

EC-mededeling COM(2020) 301 final: A hydrogen strategy for a climate-neutral Europe

Factsheet on A Hydrogen Strategy

Factsheet on European Clean Hydrogen Alliance

European Clean Hydrogyn Alliance website

Powering a climate-neutral economy: Commission sets out plans for the energy system of the future and clean hydrogen

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons