U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EU-strategie voor energiesysteemintegratie

08 juli 2020 - door Ina De Vlieger

Op 8 juli 2020 stelde de Europese Commissie haar strategie voor energiesysteemintegratie voor samen met de waterstofstrategie. Beide strategieën maken de weg vrij voor een efficiëntere en onderling verbonden energiesector.  

  • Nieuwe investeringsagenda voor schone energie in lijn met het Next Generation EU-herstelpakket en de Europese Green Deal.
  • Drie pilaren: meer circulaire energiesystemen, meer elektrificatie en promoten van schone brandstoffen.
  • De strategie bevat 38 acties.
EU-strategie voor energiesysteemintegratie

De EU-strategie voor energiesysteemintegratie vormt het kader voor de groene energietransitie. Een geïntegreerd energiesysteem betekent dat het systeem in zijn geheel wordt gepland en geëxploiteerd. Dit betekent dat verschillende energiedragers, infrastructuren en verbruikssectoren met elkaar zijn gekoppeld. Dit verbonden en flexibel systeem is efficiënter en vermindert de kosten voor de samenleving. 

De drie pijlers van de strategie energiesysteemintegratie

  1. Een meer 'circulair' energiesysteem met energie-efficiëntie als kern. De strategie zal concrete acties vaststellen om het beginsel van ‘energie-efficiëntie eerst’ in de praktijk toe te passen en het gebruik van lokale energiebronnen doeltreffender in te zetten voor onze gebouwen en gemeenschappen. Er is veel potentieel in het hergebruik van onder meer afvalwarmte van industrieterreinen en datacentra, en energie geproduceerd uit bioafval of in afvalwaterzuiveringsinstallaties. De renovatiegolf (mededeliing in september 2020 verwacht) vormt een belangrijk onderdeel van deze hervormingen.
  2. Een grotere directe elektrificatie van de eindgebruikerssectoren. Daar de elektriciteitssector het grootste aandeel van hernieuwbare energie heeft, moeten we waar mogelijk meer gebruik maken van elektriciteit. Dit kan bijvoorbeeld voor warmtepompen in gebouwen, elektrische voertuigen in het vervoer of elektrische ovens in bepaalde industrieën. Een netwerk van één miljoen oplaadpunten voor elektrische voertuigen behoort tot de zichtbare resultaten, samen met de uitbreiding van zonne- en windenergie.
  3. Schone brandstoffen promoten voor sectoren waar elektrificatie moeilijk is: waaronder hernieuwbare waterstof, duurzame biobrandstoffen en biogas. De Commissie zal een nieuw classificatie- en certificatiesysteem voor hernieuwbare en koolstofarme brandstoffen voorstellen.

38 acties voor een meer geïntegreerd energiesysteem

Tot deze acties behoren: herziening van de bestaande wetgeving, financiële steun, onderzoek en toepassing van nieuwe technologieën en digitale instrumenten, richtsnoeren voor de lidstaten over fiscale maatregelen en de geleidelijke afschaffing van subsidies voor fossiele brandstoffen, de hervorming van het marktbeheer en de planning van de infrastructuur, en een betere voorlichting van de consument. 

De analyse van de bestaande belemmeringen op bovenvermelde gebieden vormt de basis voor onze concrete voorstellen. Bijvoorbeeld de herziening van de TEN-E-verordening tegen eind 2020 of de herziening van de richtlijn over energiebelasting en het regelgevingskader voor de gasmarkt in 2021.

Voor auto's en bestelwagens stelt de Commissie een herziening van de CO2-emissienormen  tegen juni 2021 voor om het pad te effenen voor emissievrije mobiliteit vanaf 2025.

Bron en meer lezen

EC-mededeling COM(2020) 299 final: Powering a climate-neutral economy: An EU Strategy for Energy System Integration

Factsheet on EU Energy System Integration Strategy

Powering a climate-neutral economy: Commission sets out plans for the energy system of the future and clean hydrogen

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons