U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EU niet klimaatneutraal tegen 2050?

21 juni 2019 - door Ina De Vlieger

Niet iedereen ziet 2050 haalbaar als uiterste termijn om een klimaatneutraal Europa te bereiken. Dat blijkt uit de Europese Raad van 20 juni, waar de 28 staatshoofden en regeringsleiders het niet eens raakten.

  • Vier EU-lidstaten zijn tegen 'klimaatneutraal in 2050'
  • De Europese Raad rondt zijn visie over de lange termijn klimaatstrategie waarschijnlijk in december af.

Maar er is hoop.

EU niet klimaatneutraal tegen 2050?

Vier EU-lidstaten tegen klimaatneutraal in 2050

Polen, Hongarije, Tsjechië, Tsjechische Republieken en Estland konden zich niet vinden in een klimaatneutraal Europa tegen 2050. 
Deze lidstaten zijn van steenkool afhankelijk. Zij vinden dat ze onvoldoende garanties krijgen over de ondersteuning die zij nodig achten wanneer ze zich hiervoor zouden engageren.. Ze denken onder andere aan de transformatiekosten van hun economie, de mogelijke gevolgen voor hun concurrentievermogen en de sociale gevolgen.
 
De principiële overeenkomst van de meest ambitieuze landen over de noodzaak om financiële steun te verlenen voor de energietransitie aan minder welvarende lidstaten  volstond niet om hen gerust te stellen. Ook de onzekerheden over de begroting 2020-2027 spelen daarbij een belangrijke rol.

Hoop voor klimaatneutraal Europa in 2050

24 EU-lidstaten ondersteunen wel de doelstelling EU klimaatneutraal in 2050. Dat is een positief signaal om mee te nemen naar de VN-klimaattop in New York (23 september) en de G20 in Osaka (28-29 juni). Zij zullen hun streefdoel voor een klimaatneutraal Europa in 2050 daar zeker verdedigen.

In zijn conclusies verzoekt de Europese Raad de EU-Raad en de Commissie om vooruitgang te boeken over de voorwaarden, stimulansen en het kader voor een overgang naar een klimaatneutrale EU volgens de Overeenkomst van Parijs. Deze overgang moet voortbouwen op de bestaande maatregelen om de 2030 reductiedoelstelling te halen. Ze moet bovendien het Europese concurrentievermogen in stand houden, eerlijk en sociaal evenwichtig zijn.  En ze moet rekening houden met de nationale omstandigheden van de lidstaten en hun recht respecteren om over hun eigen energiemix te beslissen.

Belangrijke internationale klimaatbesprekingen in 2019

  • G20, Osaka (28-29 juni)
  • VN-top, New York (23 september)
  • VN-klimaattop (COP25), Santiago (Chile, 2-13 december)

Meer lezen

European Council, 20-21/06/2019, Main results, 20 June 2019

Conclusies Europese Raad 20 juni 2019

Mededeling van de Europese Commissie, COM(2018) 773 final: Een schone planeet voor iedereen Een Europese strategische langetermijnvisie voor een bloeiende, moderne, concurrerende en klimaatneutrale economie

Maak een account aan

Volg ons