U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EU klimaatneutraal tegen 2050: visie milieu- en onderzoekscommissie

21 februari 2019 - door Ina De Vlieger

De milieu- (ENVI) en onderzoekscommissie (ITRE) van het Europees Parlement willen dat de EU streeft naar een netto nuluitstoot van broeikasgassen en dat tegen uiterlijk 2050.  De transitie die hiervoor nodig is, biedt kansen voor de industrie, werkgelegenheid en groei.

Volgens ENVI betekent dit dat de 2030-reductiedoelstelling omhoog moet naar 55% ten opzichte van 1990. ITRE herhaalt dat ten minste 35% van de onderzoeksuitgaven moet gaan naar ondersteuning van klimaatdoelstellingen.

EU klimaatneutraal tegen 2050: visie milieu- en onderzoekscommissie

Op 20 februari hebben de ENVI- en ITRE-commissie hun visie over de Europese strategische langetermijnvisie voor een welvarende, moderne, concurrerende en klimaatneutrale economie (A Clean Planet for All) aangenomen. De Europese Commissie heeft haar strategie op 28 november 2018 voorgesteld.

Drie belangrijke punten van de Milieucommissie (ENVI)

  1. Netto nul-strategie voor 2050 betekent meer ambitie voor 2030
  2. De transitie naar een koolstofneutrale economie biedt  kansen voor de industrie, werkgelegenheid en groei als we deze transitie goed aanpakken 
  3. Emissiereductie is prioritair en staat boven technieken om CO2 uit de lucht te halen

In een niet-bindende resolutie merken de ENVI-leden op dat slechts twee van de acht scenario's die de Europese Commissie in haar mededeling ‘A Clean Planet for All’ (EU2050 klimaatneutraal) voorstelt, de EU in staat stelt om tegen 2050 netto nul broeikasgasemissies te bereiken. 

Om dit doel op de meest kostenefficiënte manier te bereiken, moet het ambitieniveau voor 2030 worden verhoogd naar 55% broeikasgasemissiereductie ten opzichte van de niveaus van 1990. Zij roepen de EU-leiders op om de verhoging van het ambitieniveau te steunen op de EU-top in Sibiu in mei 2019, voorafgaand aan de VN-klimaattop in september.

ENVI heeft de ontwerpresolutie op 20 februari 2019 aangenomen met 49 stemmen vóór, 6 tegen en 6 onthoudingen.

Onderzoek en innovatie ook belangrijk voor ITRE-commissie

De Commissie industrie, onderzoek en energie (ITRE) van het Europees Parlement zijn ervan overtuigd dat onderzoek en innovatie van cruciaal belang zijn in de strijd tegen de klimaatverandering.  De komende twee decennia is een aanzienlijke inspanning nodig om voor iedereen koolstofarme en koolstofvrije oplossingen beschikbaar te maken.

ITRE herhaalt het standpunt van het Parlement om ten minste 35% van de uitgaven voor onderzoek in het nieuwe kaderprogramma (Horizon Europa) toe te wijzen aan klimaatdoelstellingen.

ITRE heeft een ontwerpresolutie over een Europese strategische langetermijnvisie voor een welvarende, moderne, concurrerende en klimaatneutrale economie (A Clean Planet for All) goedgekeurd met 47 stemmen voor, 4 tegen en 6 onthoudingen.

Volgende stappen

  • De voltallige vergadering stemt tijdens de plenaire vergadering van 11-14 maart
  • Europarlementariërs roepen staatshoofden en regeringsleiders op het vernieuwde klimaat in de EU te ondersteunen ambitie op de top van 9 mei in Sibiu (Roemenië) over de toekomst van de EU, vooruitlopend op de VN-top in september. 

Bron en meer lezen

Persbericht ENVI/ITRE, 20/02/2019: MEPs urge the EU to lead the way to net-zero emissions by 2050

Persbericht ENVI, 20/02/2019: Climate change: MEPs’ 2050 strategy for carbon neutrality

Persbericht ITRE, 20/02/2019: Industry MEPs want the EU to lead the way to climate neutrality by 2050
ENVI-resolutie en amendementen (zie onder punt 15) 

Maak een account aan

DOSSIER

Kringloopeconomie

Milieuraad en ENVI hebben voorstel herziening richtlijnen klaar

Lees meer
Volg ons