U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EU-ETS richtlijn in EU-publicatieblad

20 maart 2018 - door Ina De Vlieger

De herziene richtlijn voor het EU-systeem voor de handel in emissierechten (EU-ETS) (Richtlijn (EU) 2018/410) staat in het Publicatieblad van de Europese Unie.

  • Deze richtlijn treedt op 8 april 2018 in werking.
  • De lidstaten moeten deze tegen 9 oktober 2019 in nationaal recht omzetten, met uitzondering van enkele regels.
EU-ETS richtlijn in EU-publicatieblad

Richtlijn (EU) 2018/410 vervangt Richtlijn 2003/87/EG ter bevordering van kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen. 

Omzetting EU-ETS in nationaal recht

  • De lidstaten moeten de richtlijn uiterlijk op 9 oktober 2019 in nationaal recht omzetten.
  • Uitzondering vormen de regels die nodig zijn om te voldoen aan de publicatie- en rapportageverplichtingen volgens artikel 14, lid 1, onder f), van de richtlijn betreffende artikel 10 bis, lid 6, van de Richtlijn 2003/87/EG, waarvoor de deadline 31 december 2018 is.

Drie belangrijke punten uit het EU-ETS

  1. De totale hoeveelheid emissierechten verlaagt vanaf 2021 jaarlijks met 2,2% (lineaire reductiefactor). Momenteel bedraagt deze reductiefactor 1,74%.
  2. De gratis toewijzing van emissierechten  aan de industrie blijft behouden om de sectoren met een risico van koolstoflekkage te beschermen.
  3. 10% van de emissierechten gaat naar de lagere inkomenslanden voor groei en interconnectie.

Meer lezen

Maak een account aan

Volg ons