U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EP roept op tot ambitieuzere EU-strategie aanpassing klimaatverandering

17 januari 2021 - door Ina De Vlieger

Het Europees Parlement (EP) heeft een resolutie over de komende herziening van de EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering aangenomen. Het EP roept op om zowel op het niveau van de EU als op dat van de lidstaten bindende doelstellingen voor aanpassing aan de klimaatverandering vast te stellen.

  • Bindende en kwantificeerbare doelstellingen op het niveau van de EU en de lidstaten.
  • Meer financiering nodig voor aanpassingsmaatregelen; kosten van nietsdoen veel hoger.
  • De EU moet de mensenrechten van de door de klimaatverandering bedreigde bevolkingsgroepen beschermen.
EP roept op tot ambitieuzere EU-strategie aanpassing klimaatverandering

Het Europees Parlement keurde op 17 december 2020 de ontwerpresolutie goed waarin het de EU oproept om meer nadruk te leggen op de aanpassing aan de klimaatverandering, met name door bindende en kwantificeerbare doelstellingen op EU- en nationaal niveau vast te stellen. Dit gebeurde met zeer grote meerderheid: 550 stemmen voor, 80 tegen en 59 onthoudingen.

Met deze resolutie willen de Europarlementariërs invloed uitoefenen op de toekomstige EU-strategie, die de Commissie begin 2021 presenteert (huidige EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering, 2013). 

De resolutie dringt er bij de lidstaten op aan om preventie- en snelle reactieplannen te ontwikkelen voor klimaatrampen zoals hittegolven, overstromingen en droogtes en om mechanismen voor grensoverschrijdende actie en solidariteit op te nemen.

Het EP roept ook op tot meer financiering op EU-, nationaal en regionaal niveau en tot publieke en private investeringen in klimaataanpassing. De nieuwe doelstelling om 30% van de EU-middelen aan het klimaat te besteden, moet bijdragen aan zowel de beperking van als de aanpassing aan de klimaatverandering.

Verder benadrukt het EP dat alleen klimaatbestendige infrastructuren EU-financiering moeten krijgen en dringt aan dat het beginsel "de vervuiler betaalt" wordt gerespecteerd.

Bovendien wordt in een amendement van de Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie, dat met een krappe meerderheid is aangenomen, gevraagd om in de toekomstige EU-strategie bindende en kwantificeerbare doelstellingen op te nemen, zowel op het niveau van de EU als op dat van de lidstaten.

Daarentegen werd een ander amendement van deze fracties waarin de EU en de lidstaten worden opgeroepen om de invoering van een VN-instrument voor de coördinatie van de volksverhuizingen als gevolg van de klimaatverandering te steunen verworpen.

Volgende stappen

Voorstel Europese Commissie voor herziening EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering, COM(2013) 216 final, verwacht begin 2021.

Bron en link naar alle EP-documenten

EP-nieuwsbericht 17 december 2020, Climate change adaptation: MEPs want the EU to be better prepared
 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons