U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EP-rapporteurs trekken doelstellingen hernieuwbare energie op

12 juni 2017 - door Kelly Digneffe

Het ontwerp rapport van de Energiecommissie van het Europees Parlement (ITRE) over de herziening van de richtlijn hernieuwbare energie is beschikbaar. Leidend rapporteur José López zet in op een verhoging van de EU-doelstelling naar 35% voor 2030. Het voorstel van de Europese Commissie bedroeg slechts 27%. Ook doelstellingen voor transport mogen niet ontbreken met een aandeel van minstens 12% tegen 2030. In haar ontwerpadvies gaat de Milieucommissie (ENVI) nog verder: 45%  hernieuwbare energie  tegen 2030.

EP-rapporteurs trekken doelstellingen hernieuwbare energie op

Artikel 54 van het Reglement van het Europees Parlement is van toepassing op dit voorstel. De regel vereist een nauwere samenwerking tussen de ITRE (lead) en ENVI (geassocieerde) commissies. In de praktijk betekent dit dat de ITRE-commissie sommige amendementen van de ENVI-commissie op het voorstel moet aanvaarden.

De belangrijkste amendementen van ITRE-rapporteur José López situeren zich rond volgende thema's

  • Hernieuwbare zelfverbruikers
  • De EU (35%) en nationale bindende doelstelling voor 2030
  • Financiële ondersteuning voor energie uit hernieuwbare energiebronnen

Voornaamste voorstellen van ENVI-rapporteur Bas Eickhout

  • Opleggen van nationale bindende streefcijfers
  • Herinvoeren van prioritaire toegang voor hernieuwbare energiebronnen tot het net
  • Verhogen aandeel hernieuwbare energie tot 45% van het EU-bruto-eindverbruik tegen 2030

Volgende stappen

  • Bespreking van de Groep Energie van de Raad op 13 juni
  • ITRE-commissie: deadline indienen amendementen 29 juni
  • ENVI-commissie: discussie 29 juni, deadline indienen amendementen 5 juli en stemming 11 oktober (indicatief)
  • Stemming voltallige EP verwacht tegen eind 2017

Meer lezen

Maak een account aan

DOSSIER

Pakket hernieuwbare energie

Richtlijn (EU) 2018/2001 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen is op 24 december 2018 in werking getreden. Het werd gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU op 21 december 2018.

Lees meer
Volg ons