U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

ENVI verdeeld over integratie landbouw in LULUCF-verordening

18 februari 2022 - door Ina De Vlieger

Ville Niinistö (Groenen/EVA, Finland) presenteerde op zijn ontwerpverslag over het EC-voorstel om broeikasgasemissies van de landbouwsector (exclusief CO2) op te nemen in de EU-verordening voor landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (LULUCF). De leden van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) van het Europees Parlement reageerden verdeeld op het verslag.

  • Landbouw uitsluiten van de LULUCF-verordening?
  • Subdoelstellingen voor nettovermindering broeikasgassen voor akkerland, grasland en wetlands?
  • Kritiek op voorgestelde berekening van bijdrage lidstaten aan de algemene EU-doelstelling.
ENVI verdeeld over integratie landbouw in LULUCF-verordening

Namens zijn collega Motreanu Dan-Ştefan (Roemenië), de schaduwrapporteur van de EVP-Fractie voor dit dossier, sprak Norbert Lins (EVP, Duitsland) zijn steun uit voor de aanpak van de Commissie. Net als Peter Liese (EVP, Duitsland) had hij kritiek op het voorstel van de heer Niinistö om de landbouw uit te sluiten van de verordening.

Delara Burkhardt (Duitsland) en Manuel Bompard (Frankrijk), schaduwrapporteurs voor respectievelijk de S&D- en de linkse fractie, juichten het voorstel van de rapporteur toe.

De twee MEPS steunden ook het idee om subdoelstellingen op te nemen voor de nettovermindering van broeikasgassen voor akkerland, grasland en wetlands.

Laura Huhtasaari (Finland), schaduwrapporteur voor de ID-Fractie, noemde het voorstel van de rapporteur om voor 2030 een EU-brede doelstelling van -490 miljoen ton CO2-equivalent in netto koolstofverwijdering vast te stellen (vergeleken met -310 miljoen in het oorspronkelijke voorstel van de Commissie), onrealistisch.

Anna Zalewska uit Polen, schaduwrapporteur voor de ECR-Fractie, had ernstige bedenkingen bij het ontwerpverslag van de heer Niinistö. Zij had kritiek op de voorgestelde berekening van de bijdrage van de lidstaten aan de algemene EU-doelstelling, omdat die voor sommige landen oneerlijk zou zijn.

Vervolgstappen LULUCF in EP en Raad

Europees Parlement

  • 28 februari: Stemming AGRI-commissie (medeverantwoordelijk) ontwerpverslag en amendementen
  • 28 april 2022: stemming ENVI-commissie (in de lead) ontwerpverslag en amendementen
  • Mei of juni: stemming plenaire vergadering

Raad

  • Lopende: besprekingen raadswerkgroep om tot interne standpunt Raad te komen (algemene oriëntatie)

Daarna starten informele onderhandelingen tussen de EP-commissie en de Raad om in eerste lezing overeenstemming te bereiken.

Vervolgens volgt goedkeuring door het EP en de Raad.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons