U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

ENVI geeft groen licht voor ontwerpverslag over methaanemissies

05 oktober 2021 - door Ina De Vlieger

De leden van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) van het Europees Parlement hebben een gewijzigd ontwerpverslag van María Spyráki (EVP, Griekenland) goedgekeurd.

  • Pleidooi voor bindende doelstellingen voor het meten en verminderen van de methaanuitstoot
  • Focus op methaanemissies afkomstig van fossiele brandstoffen, landbouw en de afvalsector
  • Plenaire stemming in het Europees Parlement eind oktober

De goedkeuring van het rapport gebeurde met grote meerderheid: 61 stemmen voor, 10 tegen en 7 onthoudingen.

ENVI geeft groen licht voor ontwerpverslag over methaanemissies

ENVI-rapport in een notendop

In de aangenomen tekst wordt het terugdringen van door de mens veroorzaakte methaanemissies - voornamelijk afkomstig van fossiele brandstoffen, landbouw en de afvalsector - beschouwd als een van de meest kosteneffectieve strategieën om de klimaatverandering af te remmen en tegelijkertijd de luchtkwaliteit te verbeteren en de gezondheid van de burgers te beschermen.

De MEPs roepen de Europese Commissie op om alle invoer van fossiele brandstoffen in de EU te koppelen aan 
de naleving van de Europese methaanvoorschriften.

Het rapport roept de Europese Commissie op bindende EU-streefcijfers voor commercieel en industrieel afval vast te stellen. Tevens moet zij bij de voor 2024 geplande herziening van de afvalstoffenrichtlijn en de richtlijn over het storten van afvalstoffen streefcijfers voor te stellen voor het beperken van de productie van restafval.

Context

Hoewel methaan minder aanwezig is in de atmosfeer dan CO2, is het omwille van zijn aardopwarmingspotentieel (GWP) het op één na belangrijkste broeikasgas is dat bijdraagt tot de klimaatverandering.

In haar methaanstrategie (oktober 2020) benadrukte de Commissie de steun voor vrijwillige initiatieven om de gegevens over deze emissies te verbeteren, voordat zij wetgevende initiatieven met bindende doelstellingen zou nemen.

Onder leiding van de EU en de VS zal COP26 in Glasgow het officiële startschot geven voor een wereldwijde verbintenis om de methaanemissies tegen 2030 met ten minste 30% te verminderen ten opzichte van de niveaus van 2020.

Volgende stappen

  • Stemming ontwerp-verslag in plenaire  vergadering Europees Parlement 18-21 oktober.
  • Europese Commissie naar verwachting voor het einde van het jaar een wetgevend initiatief om de uitstoot van methaan (CH4) te verminderen.

Meer lezen

Het rapport en de amendementen op de website van het Europees Parlement.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons