U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

ENVI-Commissie wijst op belang van land- en bosbouw voor bereiken van koolstofneutraliteit

06 maart 2023 - door Ina De Vlieger

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) van het Europees Parlement heeft op 1 maart het verslag over duurzame koolstofcycli aangenomen.

  • Koolstofverwijdering via bossen, landbouwpraktijken of technologische oplossingen moet een steeds grotere rol spelen bij het bereiken van klimaatneutraliteit in 2050.
  • De EP-leden schrijven dat technologieën zoals directe luchtafvang die gecombineerd worden met permanente opslag en die wetenschappelijk bewezen en milieuveilig zijn, kunnen bijdragen tot het bereiken van EU-klimaatneutraliteit.

ENVI keurde het verslag goed met 64 stemmen voor en 6 tegen bij 8 onthoudingen.

ENVI-Commissie wijst op belang van land- en bosbouw voor bereiken van koolstofneutraliteit

Koolstoflandbouw en bosbouw

In de goedgekeurde tekst benadrukken de EP-leden de belangrijke rol die de land- en bosbouw spelen in het actieplan voor de ontwikkeling van duurzame oplossingen om de verwijdering van koolstof te vergroten, zoals opgenomen in de  Mededeling over duurzame koolstofkringlopen (EC, december 2021).

Hoewel de ENVI-commissie het potentieel van deze maatregelen erkent, pleit zij voor een betere beloning voor boeren die vrijwillig overgaan op duurzame en biodiversiteitsvriendelijke agro-ecologische en bosbouwpraktijken. De MEPs benadrukken de mogelijkheid voor boeren om hun bedrijfsmodel te veranderen door van koolstoflandbouw een bron van inkomsten te maken.

Europarlementariërs steunen het voornemen van de Europese Commissie om een kader in te voeren om activiteiten te identificeren die koolstof uit de atmosfeer verwijderen. Ze pleiten voor een nieuw kader voor monitoring, rapportage en verificatie (MRV) om deze nieuwe types van koolstofverwijderende activiteiten aan te moedigen.

De rapporteur A. Bernhuber is van mening dat maatregelen om te investeren in koolstofkringloop aantrekkelijk, flexibel en eenvoudig uitvoerbaar moeten zijn, zonder onnodige bureaucratie en verplichtingen.

Industriële duurzame koolstof

De EP-leden zijn het erover eens dat technologieën zoals directe luchtafvang gecombineerd met permanente opslag, die wetenschappelijk bewezen en milieuveilig zijn, kunnen bijdragen tot het bereiken van EU-klimaatneutraliteit.

MEPs benadrukken dat oplossingen op basis van koolstofafvang en -opslag (CCS) en koolstofafvang en -gebruik (CCU) een rol kunnen spelen in het koolstofvrij maken van de economie. Ze benadrukken wel dat, tenzij CO2-emissies permanent chemisch gebonden worden in producten, CCU slechts uitstel van emissies betekent. De EP-leden roepen de Commissie daarom op een systeem op te zetten om afgevangen CO2 te traceren, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen koolstofafvang ter plaatse en uit de atmosfeer om dubbeltelling te voorkomen.

Ze moedigen de Commissie ook sterk aan om duidelijkheid te verschaffen over de aansprakelijkheid voor schade aan de volksgezondheid, het klimaat en het milieu, als de koolstofafvang teruggedraaid wordt.

Certificeringsregeling

Volgens de ENVI-commissie zou een certificeringsregeling voor EU-governance van koolstofverwijderingen ook een geharmoniseerde uitvoering in heel Europa bevorderen en greenwashing tegengaan.

Volgende stappen

17 april (indicatief) stemming tekst verwacht in de plenaire vergadering EP

Bron en meer lezen

EP persbericht 1 maart 2023: Carbon removals: More efforts needed to achieve carbon neutrality, say MEPs

Compromisamendementen rond duurzaam koolstofcycli in bijlage (wordt later toegevoegd)

EC-mededeling duurzame koolstofcycli 14/12/2021, voorloper van C-certificering

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons