U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Energieministers zijn het eens over energie-efficiëntie

01 juli 2017 - door Melanie De Caluwé

De Europese energieministers kwamen op 26 juni tot een akkoord over de herziening van de richtlijn energie-efficiëntie. Europees Commissaris Cañete uitte reeds zijn kritiek omdat hij de positie niet ambitieus genoeg vindt.

Energieministers zijn het eens over energie-efficiëntie

Sleutelelementen in de positie van de Raad voor energie-efficiëntie? 

  • EU-doelstelling voor energie-efficiëntie van 30%. Of die al dan niet bindend moet zijn laten de Raad in het midden. 
  • nieuwe bepalingen voor besparingen door eindgebruikers (1,5% tussen 2021en 2025)
  • kleinere eilandlidstaten krijgen hiervoor een aparte doelstelling (0,8% tussen 2021 en 2025)
  • energiebesparingen afkomstig uit beleidsmaatregelen na 2020 tellen mee in de berekening
  • In die berekeningen tellen energiebesparingen van energie opgewekt in of op gebouwen niet mee. Tenminste als die het gevolg zijn van beleid dat hernieuwbare energietechnologie promoot

Meer energie-efficiëntie bij het Europees Parlement? 

Deze positie  van de Raad geeft het Estse voorzitterschap het mandaat om de onderhandelingen met het Europees Parlement te starten.  De energiecommissie heeft een voorlopig rapport uit.  Dat wordt definitief in oktober. Hierna starten de onderhandelingen om uit te monden in een herziene richtlijn voor energie-efficiëntie. 

Wat u al wist over het dossier energie-efficiëntie

  • Op 30 november publiceerde de Europese Commissie haar voorstel voor de herziening van de richtlijn energie-efficiëntie. Het voorstel is de concrete vertaling van "eerst energie-efficiëntie", sleutelelement van de Energie-Unie. Het uitgangspunt hierbij is dat de goedkoopste, schoonste en meest zekere energie die energie is die we niet gebruiken.  De richtlijn wordt herzien omdat het oude wetgevende kader gericht was op de doelstelling om 20% meer te besparen tegen 2020.  In 2014 keurde de raad de nieuwe doelstelling van minstens 27% goed tegen 2030. 

  • Meer details nog over de raadspositie? Lees die na op de website van de raad

BRON:

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/06/26-incre…

Maak een account aan

DOSSIER

Pakket energie-efficiëntie

Richtlijn (EU) 2018/2002 tot wijziging van Richtlijn 2012/27/ EU betreffende energie-efficiëntie is op 24 december 2018 in werking getreden. Het werd op 21 december 2018 in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd.

Lees meer
Volg ons