U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Energie-unie topprioriteit van Finse voorzitterschap Raad

26 juni 2019 - door Stagiair

De energie-unie is de prioriteit van het toekomstige Finse voorzitterschap van de Raad van de EU. Tijdens de Energieraad in Luxemburg verklaarde Finland dat het zich volledig blijft inzetten voor de versterking van de energie-unie en de doelstellingen ervan.

  • Belangrijke rol voor nationale energie- en klimaatplannen
  • Finland zal belang hechten aan klimaatagenda
  • Naast klimaat en energie nog andere prioriteiten
Energie-unie topprioriteit van Finse voorzitterschap Raad

Rol van nationale energie-en klimaatplannen

Voor Finland spelen de nationale energie- en klimaatplannen een belangrijke rol bij het bereiken van doelstellingen van de energie-unie. De lidstaten zullen deze nationale plannen in 2019 finaliseren. Tijdens de Energieraad op 24 september 2019 zullen de ministers de aanbevelingen van de Commissie over de ontwerp-nationale plannen bespreken.

Klimaatagenda

Finland wil tijdens zijn voorzitterschap ook belang hechten aan de klimaatagenda. Het land wil de EU en haar lidstaten eraan herinneren dat ze zich inzetten voor de Overeenkomst van Parijs en de doelstellingen ervan en dat zij "de noodzaak inzien van een overgang op de lange termijn naar een klimaatneutrale economie". Finland benadrukte dat de energiesector verantwoordelijk is voor een groot deel van de totale uitstoot van broeikasgassen. Daarom zal die energiesector een belangrijke rol spelen in de groene overgang. De ministers van de lidstaten zullen tijdens het Finse voorzitterschap dan ook de gelegenheid hebben om te bespreken hoe de energiesector kan bijdragen aan dit doel.

Andere prioriteiten

Daarnaast zal het Finse voorzitterschap verder werken aan de verordening betreffende bandenetikettering (de EU-Raad staat klaar om met het Europees Parlement te onderhandelen). Ten slotte wil het zich toeleggen op nucleaire veiligheid gedurende de hele levensduur van de opwekking van kernenergie en het belang van verantwoord nucleair afvalbeheer.

Programma Finse voorzitterschap Raad van de EU 2de helft 2019

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons