U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Eerste stappen richting carbon border adjustment mechanisme gezet

05 maart 2020 - door Veronique Vennekens

Met de lancering van de klimaatwet is de Europese Commissie ook begonnen met het werk aan een instrument dat hun doelstellingen moet ondersteunen: het carbon border adjustment mechanisme.

Eerste stappen richting carbon border adjustment mechanisme gezet

‘Carbon Leakage’ tegen gaan

De Europese Unie wil het eerste klimaatneutrale continent ter wereld worden tegen 2050. Het mechanisme moet ervoor zorgen dat Europese bedrijven niet afgestraft worden tegenover economische partners die niet zo klimaatbewust zijn. Het moet ook vermijden dat Europese producenten de productie verplaatsen naar het buitenland omdat ze zich daar niet aan de normen moeten houden (‘carbon leakage’).

Hoe werkt het?

Het initiatief is gelinkt aan de prijs van koolstof in de EU dat geregeld wordt via ‘EU ETS’ en de energiebelasting richtlijn. Om tegemoet te komen aan haar internationale verplichtingen zal de EU maatregelen moeten nemen die complementair en evenredig zijn tegenover deze interne CO2-prijsstelling.

Er zijn enkele opties:

  • Een koolstofbelasting op bepaalde binnenlandse en geïmporteerde producten
  • Een nieuwe koolstofaccijns 
  • De verlenging van de EU ETS naar import 

De Commissie wil dezelfde methodologie gebruiken als bij EU ETS om de koolstofinhoud van geïmporteerde producten in te schatten. Daarom stellen ze het gebruik van referentiewaarden voor. Er zou een uitzondering kunnen gemaakt worden voor exporteurs die van oorsprong een lager of hoger koolstofgehalte heeft gecertificeerd. De bewijslast ligt dus bij de exporteur.

Er worden ook andere pistes bekeken zoals het definiëren van de koolstofinhoud van producten op basis van hun interactie met huidig en toekomstig klimaatbeleid.

Van toepassing op welke sectoren?

De Commissie stelt dat de selectie van de sectoren die onder de maatregel vallen bepaald moet worden op basis van het risico voor ‘carbon leakagedoor economische operatoren. Er is een studie besteld die die risico’s in kaart zal brengen voor de derde en vierde handelsfases van EU ETS.

In de effectbeoordeling wordt ook rekening gehouden met economische en sociale impact en de effecten op waardeketens en de prijzen voor consumenten. 

Je kan deelnemen aan de openbare raadpleging tot 1 april 2020.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons