U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Eerste ontwerpconclusies nieuwe EU-klimaatadaptatiestrategie

09 april 2021 - door Ina De Vlieger

Het Portugese voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie heeft de lidstaten een eerste ontwerp van conclusies (24 maart) over de nieuwe EU-strategie voor de aanpassing aan de klimaatverandering voorgelegd.

  • Richtsnoeren opstellen met gemeenschappelijke beginselen en praktijken voor de identificatie, indeling en zorgvuldig beheer van materiële fysieke klimaatrisico's.
  • Kader ontwikkelen dat het gebruik van verzekeringen tegen klimaatgerelateerde risico’s bevordert.
  • Pleiten voor een geïntegreerd sector- en grensoverschrijdend waterbeheer.
Eerste ontwerpconclusies nieuwe EU-klimaatadaptatiestrategie

Het voorzitterschap (VZS) verwelkomt de nieuwe adaptatiestrategie die op 24 februari door de Europese Commissie is aangenomen. Het is van oordeel dat het economisch herstel na de Covid-19 pandemie gebaseerd moet zijn op efficiënte oplossingen die gericht zijn op het vergroten van de klimaatbestendigheid, in het bijzonder op natuur gebaseerde oplossingen (nature-based solutions) die de beperking van en de aanpassing aan de klimaatverandering en de bescherming van de biodiversiteit ten goede komen.

Daarom verzoekt het VZS de Commissie onder meer om richtsnoeren op te stellen met gemeenschappelijke beginselen en praktijken voor de "identificatie, indeling en zorgvuldig beheer van materiële fysieke klimaatrisico's" in de context van projectontwikkeling.

Het VZS vraagt de Commissie ook om een kader te ontwikkelen dat het gebruik van verzekeringen tegen klimaatgerelateerde risico’s bevordert. Verder moet de Commissie blijven zoeken naar manieren om de mogelijke gevolgen van klimaatgerelateerde risico's voor de overheidsfinanciën te meten.

Het voorzitterschap stelt tevens voor te pleiten voor een geïntegreerd sector- en grensoverschrijdend waterbeheer om de veerkracht te vergroten, duurzaam watergebruik te bevorderen, waterecosystemen te beschermen en de strategieën voor het beheer van overstromingsrisico's te verbeteren.

Volgende stappen

  • De Groep milieu bespreekt de ontwerpconclusies.
  • Na afronding besprekingen Groep Milieu gaat de ontwerptekst voor verdere bespreking naar het Comité van permanente vertegenwoordigers (COREPER).
  • De Raad Milieu zal zijn conclusies over de strategie waarschijnlijk in juni 2021 aannemen.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons