U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Duurzaamheidsrapportage door ondernemingen – Standpunt van de Raad

28 februari 2022 - door Liese Dewilde

De Raad stelde op 24 februari haar standpunt (‘algemene oriëntatie) voor in verband met het voorstel voor een richtlijn duurzaamheidsrapportage door ondernemingen (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD). Deze ontwerprichtlijn moet de EU-strategie voor duurzame financiering aanvullen.

  • Het Commissievoorstel vormt een herziening van de huidige richtlijn niet-financiële rapportage
  • Het standpunt van de Raad omvat o.a. een uitbreiding van het voorgestelde toepassingsgebied en de termijnen waarop de nieuwe regels van toepassing zouden zijn
  • Men hoopt nog in het voorjaar aan trilogen te starten.
Duurzaamheidsrapportage door ondernemingen – Standpunt van de Raad

“Op aansturen van het Franse voorzitterschap is een gezamenlijk standpunt aangenomen; een doorbraak in de ontwikkeling van een Europees regelgevingskader voor duurzame financiering” zegt Bruno Le Maire, Frans minister van Economische Zaken, Financiën en Herstel.

Op 21 april 2021 publiceerde de Commissie haar voorstel voor een richtlijn duurzaamheidsrapportage voor ondernemingen. Het voorstel moet de tekortkomingen van de huidige regels rond niet-financiële rapportage aanpakken. Het heeft als doel om de onnodige kosten van duurzaamheidsverslaglegging voor ondernemingen te verminderen en hen in staat te stellen op efficiënte wijze te voldoen aan de toenemende vraag naar informatie over duurzaamheid.

Uitbreiding toepassingsgebied & openbaarmaking informatie

De algemene oriëntatie breidt het toepassingsgebied van het voorstel uit tot alle grote ondernemingen en alle ondernemingen die beursgenoteerd zijn (met uitzondering van beursgenoteerde micro-ondernemingen).

Het standpunt voorziet in verplichte certificering van de duurzaamheidsrapportage en in meer gedetailleerde en gestandaardiseerde eisen voor de informatie die een onderneming moet rapporteren. Het verduidelijkt ook hoe de vereisten inzake duurzaamheidsverslaglegging van toepassing zijn op banken en verzekeringsmaatschappijen.

Bovendien voorziet het standpunt ook in betere toegankelijkheid van de informatie. Het bevat namelijk de verplichte bekendmaking van de informatie in een bepaald gedeelte van het bestuursverslag van de onderneming. Dit moet de leesbaarheid en de herkenbaarheid van duurzaamheidsverslaggeving vergemakkelijken.

De richtlijn draagt bij aan de overkoepelende ambitie tot duurzame financiering. “Op termijn moeten alle ondernemingen met meer dan 250 werknemers en beursgenoteerde ondernemingen hun milieu-, governance- en sociaal beleid opnemen in gestandaardiseerde, gemotiveerde en gecertificeerde informatie­documenten. Dat betekent meer transparantie voor de burger, de consument en de investeerder, zodat ondernemingen hun rol in de samenleving ten volle kunnen vervullen. Greenwashing is verleden tijd. Europa legt vandaag de niet-financiële referentie­normen van morgen vast en stelt daar, in lijn met onze klimaat- en sociale ambities, hoge eisen aan.” – Bruno Le Maire

Termijnen toepassing nieuwe regels & vormgeving via gedelegeerde handelingen

In de algemene oriëntatie worden verschillende termijnen voorgesteld voor wanneer bepaalde ondernemingen moeten starten met duurzaamheidsrapportage volgens de nieuwe regels: Die verschillende termijnen zijn de volgende:

  • 1 januari 2024 voor ondernemingen die reeds onder de richtlijn niet-financiële verslaglegging vallen;
  • 1 januari 2025 voor ondernemingen die momenteel niet onder de richtlijn niet-financiële rapportage vallen
  • 1 januari 2026 voor beursgenoteerde kmo's.

De normen voor duurzaamheidsrapportage zullen, na inwinning van technisch advies van de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), bij gedelegeerde handeling van de Europese Commissie worden vastgesteld, waarna de duurzaamheids­gegevens kunnen worden geharmoniseerd.

De termijnen voor de vaststelling van normen door de Commissie zijn ook opgenomen in het standpunt van de Raad. Zij opteren voor 31 oktober 2022 voor de vaststelling van algemene normen en 31 oktober 2023 voor de vaststelling van sectorspecifieke normen en normen voor kmo’s.

Volgende stappen

Deze algemene oriëntatie vormt het standpunt waarmee de Raad in de interinstitutionele onderhandelingen met het Europees Parlement zal stappen. Het standpunt van het Europees Parlement ligt momenteel nog niet vast. Eens dit wel het geval is, kunnen de trilogen starten. Het doel is om nog met interinstitutionele onderhandelingen te starten in het voorjaar van 2022.

 

De volledige algemene oriëntatie van de Raad kan je hier vinden.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons