U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Milieu > Eu nieuws >

Duurzaam investeren in een groene economie: EU-expertengroep publiceert eindrapport

15 februari 2018 - door Melanie De Caluwé

De expertengroep die zich richt op duurzame financiën van de Europese Commissie heeft haar definitieve rapport uitgebracht. Hierin worden strategische aanbevelingen geformuleerd voor een financieel stelsel dat duurzame investeringen uitdraagt. De groep onderzocht meer bepaald hoe de financiële sector zich opnieuw kan verbinden met de reële economie. Dit met de doelstelling om de transitie naar een meer circulaire economie te ondersteunen.

Het belang van duurzame financiering

In 2015 sloot de EU enkele historische internationale overeenkomsten; het klimaatakkoord van Parijs, de Agenda 2030 en de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Hiermee bond de Unie zichzelf aan ambitieuze klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen en stelde ze haar klimaat- en energiekader 2030, de energie-unie en haar actieplan voor de circulaire economie op. Deze verbintenissen vereisen een doeltreffende EU-strategie voor duurzame financiering. De Commissie richtte daarom een onafhankelijke expertengroep op in december 2016, bestaande uit 20 ervaren deskundigen uit het maatschappelijk middenveld, de financiële sector, universiteiten,... enzovoort.

Duurzaam investeren in een groene economie: EU-expertengroep publiceert eindrapport

Resultaten rapport

Aan de hand van het rapport van de expertengroep wil de Commissie investeerders helpen bij het vinden van geschikte duurzame projecten en ondernemingen. De expertengroep concludeert dat een verplaatsing van investeringsstromen naar bestendige, op lange termijn gerichte projecten het financiële stelsel ook meer stabiliteit zal geven. Het eindverslag bevat de volgende aanbevelingen;

  • een classificatiesysteem, of “taxonomie”, om de markt duidelijk te maken wat “duurzaam” is
  • verduidelijking van de plichten van investeerders bij het creëren van een duurzamer financieel stelsel
  • betere informatieverschaffing door financiële instellingen en ondernemingen over de wijze waarop ze rekening houden met duurzaamheid
  • een Europees label voor groene investeringsfondsen
  • de integratie van duurzaamheid in het mandaat van de Europese toezichthoudende autoriteiten
  • een Europese norm voor groene obligaties

Verdere stappen

Op basis van deze aanbevelingen zal de Commissie nu overgaan tot de afronding van haar strategie voor duurzame financiering. De EU-strategie voor duurzame financiering is één van de prioriteiten in het actieplan voor de kapitaalmarktenunie en is ook cruciaal voor de EU-agenda voor duurzame ontwikkeling en de implementatie van het klimaatakkoord van Parijs. De bevindingen in het verslag en het actieplan van de Commissie zullen worden besproken tijdens een conferentie op hoog niveau op 22 maart 2018 in Brussel.

Meer informatie

Het rapport van de expertengroep kan u hier terugvinden.

Op deze website van de Commissie kan u meer over de expertengroep en het rapport lezen.

Maak een account aan

DOSSIER

Kringloopeconomie

Milieuraad en ENVI hebben voorstel herziening richtlijnen klaar

Lees meer
Volg ons