U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Derde stavaza energie-unie

01 december 2017 - door Kelly Digneffe

Het derde verslag over de stand van de energie-unie is gepubliceerd. Dit verslag  geeft een overzicht van de geboekte vooruitgang  in 2017 en blikt vooruit op 2018. Belangrijke initiatieven in 2017 zijn “Europa in beweging” en het “2de pakket schone energie”. Het derde verslag toont aan dat de overgang van Europa naar een koolstofarme samenleving  stilaan een feit wordt.

Derde stavaza energie-unie

Verder bevestigt de derde stand van de energie-unie de noodzaak van aangepaste energie-infrastructuur om een energietransitie tot stand te brengen. De infrastructuur voor energie, vervoer en telecommunicatie is steeds meer met elkaar verweven. Ook neemt het belang van lokale netwerken toe. Hoewel er aanzienlijke vooruitgang is geboekt, blijven er knelpunten bestaan, met name op het gebied van elektriciteit. Om dit probleem aan te pakken, heeft de Commissie een mededeling aangenomen over het streefcijfer van 15 % elektriciteitsinterconnectie voor 2030. Daarnaast heeft zij de derde lijst van projecten van gemeenschappelijk belang vastgesteld.

Documenten 3de verslag  stand  energie-unie, 3de lijst projecten gemeenschappelijk belang en mededeling infrastructuur

Meer lezen

Perserbericht van de Europese Commissie, 24 november 2017: Energie-unie - het jaar van actie

Verwant bericht: Tweede stand van de energie-unie

De vleva-nieuwsberichten over "Europa in beweging” en het “2de pakket schone energie” 

Maak een account aan

DOSSIER

Pakket hernieuwbare energie

Richtlijn (EU) 2018/2001 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen is op 24 december 2018 in werking getreden. Het werd gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU op 21 december 2018.

Lees meer

Nieuwe opzet Europese elektriciteitsmarkt

14 juni 2019: Elektriciteitsverordening en -richtlijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Lees meer
Volg ons