U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

De 4 Europese prioriteiten voor waterstof

22 juni 2020 - door Ina De Vlieger

De Europese commissaris voor energie, Kadri Simson, heeft tijdens het Wereld Waterstof Forum (18 juni) de vier gebieden geschetst die de Europese Commissie als prioritair beschouwt voor de ontwikkeling van waterstof.

  • De 4 prioriteiten: 1° waterstofmarkt vergroten, 2° regelgevend kader creëren, 3° onderzoek en innovatie en 4° internationale samenwerking.
  • Op 8 juli presenteert de Europese Commissie samen met haar strategie voor slimme sectorintegratie haar strategie voor waterstof.
De 4 Europese prioriteiten voor waterstof

Waterstofmarkt vergroten

Ten eerste is de commissaris voor Energie, Kadri Simson, van mening dat het van cruciaal belang is om de markt voor waterstof te vergroten. Dit kan door de vraag naar eindgebruiken zoals industriële en transporttoepassingen te stimuleren. Bovendien zijn investeringen in de ontwikkeling van elektrolysers met een grotere capaciteit nodig.

De Commissie wil een ‘Clean Hydrogen Alliance’ in het leven roepen, naar het voorbeeld van de Battery Alliance, om de uitrol van waterstof te versnellen en kostenreducties en een groter concurrentievermogen te bereiken door alle actoren in de waterstofwaardeketen bij elkaar te brengen.

Regelgevend kader creëren

De tweede prioriteit is het creëren van een regelgevend kader om vorm te geven aan een open en concurrerende markt met ongehinderde grensoverschrijdende handel en infrastructuur om waterstof te transporteren.

Onderzoek en Innovatie

Ten derde benadrukte commissaris Simson de noodzaak van verder onderzoek en innovatie om ‘gigawatt-schaal’-elektrolysers te kunnen ontwikkelen en de technologie voor brandstofcellen en energieopslag te verbeteren.

Internationale samenwerking

Tot slot noemde de commissaris de noodzaak van internationale samenwerking als vierde prioriteit. Volgens haar hebben we behoefte aan een gemeenschappelijk begrip en mogelijk zelfs aan de harmonisatie van codes en normen voor de internationale handel in waterstof.

Vervolgstappen

Op 8 juli presenteert de Europese Commissie samen met haar strategie voor slimme sectorintegratie (energie), haar strategie voor waterstof.

Maak een account aan

Volg ons