U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Commissie doet aanbevelingen voor herziening energieprestatierichtlijn

20 mei 2019 - door Stagiair

In mei 2018 nam de Raad de herziening van de energieprestatierichtlijn voor gebouwen aan. Nu geeft de Commissie de lidstaten richtlijnen hoe ze deze herziening kunnen omzetten naar nationale wetgeving. 

  • Lidstaten vroegen zelf opheldering bij de herziening
  • Commissie adviseert lange termijn vernieuwingsstrategie
  • Doel: tegen 2050 emissievrij gebouwenbestand in de EU

De algemene doelstelling van de herziening van de energieprestatierichtlijn is het energie-efficiënter maken van gebouwen. De richtlijn werd in juni 2018 in het EU-publicatieblad gepubliceerd. De lidstaten zelf hebben tot 10 maart 2020 de tijd om de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving.

Commissie doet aanbevelingen voor herziening energieprestatierichtlijn

De Europese Commissie heeft op 16 mei een aanbeveling gepubliceerd aan de EU-lidstaten om hen te helpen bij de uitvoering van de herziening van de energieprestatierichtlijn (Richtlijn 2010/31 / EU). Het is het antwoord op een veelvuldig verzoek van de lidstaten tot opheldering van de herziening. 

De Commissie adviseert de lidstaten om een vernieuwingsstrategie gericht op de lange termijn aan te nemen, aangevuld met een sterke financiële component. Dit om de renovatie van bestaande gebouwen naar energie-efficiënte en koolstofarme gebouwen te verzekeren en bovendien de economische transitie van bestaande gebouwen naar gebouwen die zo goed als niets verbruiken te vergemakkelijken. De Commissie benadrukt hierbij dat bijna 40% van het totale energieverbruik toegeschreven wordt aan gebouwen.

Het doel van de vorig jaar goedgekeurde amendementen op de richtlijn is om tegen 2050 een emissievrij gebouwenbestand in de EU tot stand te brengen. Dit wil men onder andere bereiken via nationale routekaarten met nationale mijlpalen en voortgangsindicatoren, en publieke en private financiering en investeringen.

Meer lezen?

De herziene energieprestatierichtlijn

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

DOSSIER

Pakket energie-efficiëntie

Richtlijn (EU) 2018/2002 tot wijziging van Richtlijn 2012/27/ EU betreffende energie-efficiëntie is op 24 december 2018 in werking getreden. Het werd op 21 december 2018 in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd.

Lees meer
Volg ons