U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Blauwdruk Europees Parlement voor CO2-reducties in 2030 en 2050

19 maart 2019 - door Ina De Vlieger

Het Europees Parlement verwelkomt de mededeling van de Europese Commissie over een langetermijnstrategie voor de reductie van BKG(broeikasgas)-emissies. De EU moet streven naar nul netto-emissies in 2050. Hiervoor moet de EU haar 2030-doelstelling aanscherpen: een reductie van de BKG-uitstoot met 55% ten opzichte van 1990.

Een comfortabele meerderheid (369/116) stemde voor de ontwerpresolutie op 14 maart 2019. Enkel de Europese Conservatieven en Hervormers onthielden steun voor de resolutie.

Blauwdruk Europees Parlement voor CO2-reducties in 2030 en 2050

Deze niet-wetgevende resolutie weerspiegelt grotendeels de wensen van de Commissie milieu.

De resolutie roept de lidstaten op om de doelstelling te onderschrijven tijdens de speciale EU-top in mei 2019. Dit geldt ook voor de toezegging om de nationaal vastgestelde bijdrage van de EU (NDC) te verhogen.

Verder moet er een "just transition fund" worden gecreëerd ter ondersteuning van de regio's die het zwaarst door het koolstofvrij maken zijn getroffen.

Volgende stappen

Raad

  • 21-22 maart 2019: Europese Raad bespreekt de strategie
  • 9 mei 2019: Europese Raad zet besprekingen  voort tijdens een speciale informele bijeenkomst van de Europese Raad in Sibiu, Roemenië
  • Nog geen tijdschema voor formeel antwoord van de Raad in de vorm van Raadsconclusies

Met deze stemming in de plenaire zitting van 14 maart is de procedure voor het Europees Parlement afgerond. 

Meer lezen

Nieuwsbericht Europees Parlement 14/03/2019: Climate change: Parliament’s blueprint for long-term CO2 cuts

Resolutie van het Europees Parlement van 14 maart 2019 over klimaatverandering – een Europese strategische langetermijnvisie voor een bloeiende, moderne, concurrerende en klimaatneutrale economie in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs (2019/2582(RSP))

Maak een account aan

Volg ons