U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

3de deel 6de evaluatierapport IPCC: drastische maatregelen nodig in alle sectoren

05 april 2022 - door Ina De Vlieger

Zonder onmiddellijke en drastische vermindering van de emissies in alle sectoren ligt een beperking van de opwarming van de aarde tot 1,5°C boven het pre-industriële niveau buiten bereik. Dit staat in het derde en laatste deel van het zesde evaluatierapport van de Intergouvernementele Werkgroep over klimaatverandering (IPCC, april 2022).

  • Dit IPCC-rapport bespreekt beschikbare oplossingen om de klimaatverandering te beperken.
  • 1,5°C doelstelling nog haalbaar, maar vergt snel significante emissiereducties in alle sectoren.
  • Het IPCC benadrukt dat er oplossingen bestaan om de opwarming van de aarde in te dammen.
3de deel 6de evaluatierapport IPCC: drastische maatregelen nodig in alle sectoren

Haalbaarheid 1,5°C-doelstelling

In de Overeenkomst van Parijs is als doel gesteld de stijging van de gemiddelde temperatuur wereldwijd te beperken tot ruim 2°C boven het pre-industriële niveau en te streven naar een beperking tot 1,5°C. Het recente IPCC-rapport toont aan dat de jaarlijkse gemiddelde uitstoot van broeikasgassen (BKG) wereldwijd een recordhoogte heeft bereikt, ook al is de groei van deze uitstoot tussen 2010 en 2019 vertraagd.

Het IPCC benadrukt daarom het belang van een drastische vermindering van de wereldwijde broeikasgasemissies in dit decennium.

Volgens het rapport zullen de netto-emissies van broeikasgassen uiterlijk in 2025 hun piek bereiken en tegen 2030 met 43% en tegen 2050 met 84% dalen ten opzichte van de niveaus van 2019 in scenario's die de opwarming beperken tot 1,5°C, met "geen of beperkte" tijdelijke overschrijding.

Volgens het IPCC is hiermee de doelstelling van 1,5°C nog steeds haalbaar, maar dan moeten we werk maken van onmiddellijke en significante emissiereducties in alle sectoren.

Het IPCC waarschuwt voor het risico dat de aandacht wordt toegespitst op de 1,5ºC-doelstelling. Verwijzend naar het tweede rapport (febr. 2022) dat elke fractie van een graad telt, want dat elke extra fractie van een graad extra gevolgen, risico's en schade betekent.

Nood aan sterker beleid tegen klimaatverandering

Het IPCC-rapport wijst op de tekortkomingen van het huidige beleid en de aangekondigde maatregelen.

Zo zal het tegen eind 2020 geïmplementeerde beleid naar verwachting resulteren in een mediane opwarming van de aarde met 3,2°C tegen 2100.

Als de voor COP26 in Glasgow aangekondigde “Nationally Determined Contributions" tot 2030 worden gehaald, zal de opwarming naar verwachting ongeveer 2,8°C bedragen en zal het onmogelijk zijn om de opwarming te beperken tot 1,5°C met "geen of beperkte" overschrijding.

Mevrouw Guivarch (onderzoeksdirecteur bij het Internationaal Centrum voor Onderzoek voor Milieu en Ontwikkeling (CIRED) en een van de hoofdauteurs van het rapport) vat het zo samen: “De wereld is niet op de goede weg om de opwarming van de aarde en de ergste gevolgen daarvan te beperken. Alleen onmiddellijke en ambitieuze maatregelen in alle sectoren en op alle niveaus kunnen de uitstoot van broeikasgassen snel terugdringen".

Oplossingen

Het IPCC wijst erop dat er oplossingen bestaan om de opwarming van de aarde in te dammen.

Voor het eerst wijdt het IPCC een hoofdstuk aan het beperken van de gevolgen van de vraag, waaronder veranderingen in eetgewoonten, vervoerspatronen en materiaalefficiëntie.

Volgens het rapport kunnen het juiste beleid, de juiste infrastructuur en de juiste technologieën om onze levensstijl en ons gedrag te veranderen, leiden tot een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 40-70% tegen 2050, terwijl het welzijn verbetert.

In het verslag wordt benadrukt dat voor het terugdringen van de emissies een aanzienlijke vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen nodig is.

Naast maatregelen aan de vraagzijde is de toepassing van kooldioxideverwijdering ter compensatie van moeilijk te verwijderen restemissies onvermijdelijk als men een netto uitstoot van CO2 of broeikasgassen van nul wil bereiken.

Meer lezen

3de deel 6de evaluatierapport IPCC-rapport, april 2022: Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change

Samenvatting voor besluitvormers:  Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change -  Summary for Policymakers

1ste deel 6de evaluatierapport IPCC: rapport heeft betrekking op het fysieke begrip van het klimaatsysteem en de klimaatverandering.

2de deel 6de evaluatierapport IPCC: rapport handelt over de effecten van klimaatverandering op, de aanpassing aan en de kwetsbaarheid van menselijke samenlevingen en ecosystemen voor klimaatverandering.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

DOSSIER

Internationale klimaatonderhandelingen

De eerstvolgende VN-klimaatconferentie (COP28) vindt plaats in Dubai (Verenigde Arabische Emiraten) in november 2023.

Lees meer
Volg ons