U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

2030 klimaat-en energiedoelstellingen voor een competitieve, gegarandeerde en koolstofarme Europese economie

22 januari 2014 - door Kelly Digneffe

Een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 40% ( t.o.v. 1990), een EU-bindende doelstelling voor hernieuwbare energie van minstens 27%, hernieuwde ambities voor energie-efficiëntie-beleid, een nieuw governance-systeem en een reeks van nieuwe indicatoren om een competitiever energiesysteem te verkrijgen met een zekerheid in levering.   Dit zijn de pijlers van het nieuwe EU-kader voor klimaat en energie voor 2030 waarmee de Europese Commissie op 22 januari naar buiten komt. 

2030 klimaat-en energiedoelstellingen voor een competitieve, gegarandeerde en koolstofarme Europese economie

De mededeling zal besproken worden op de Europese Raad en in het Europees Parlement. Het document is vergezeld van een wetgevend voorstel stabiliteit van de marktreserve van het emissiehandelssysteem (EU-ETS) dat vanaf 2021 geïmplementeerd kan worden. 

 

Een verslag over de energieprijzen -en kosten in Europa, dat ook samen met  mededeling gepubliceerd werd, toont aan dat de stijgende energieprijzen gedeeltelijk gecompenseerd kunnen worden door een kosteneffectief energie-en klimaatbeleid, concurrerende energiemarkten en verbeterde energie-efficiëntie. 

Alle documenten zijn beschikbaar op de website van DG Energie  en van DG Klimaat van de Europese Commissie. 

Maak een account aan

DOSSIER

Pakket hernieuwbare energie

Richtlijn (EU) 2018/2001 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen is op 24 december 2018 in werking getreden. EC-voorstel voor herziening van de richtlijn (EU) 2018/2001) wordt verwacht in juni 2021.

Lees meer

Kaderstrategie voor de Energie-Unie

De richtlijnen rond energie-efficiëntie en hernieuwbare energie zijn op 24 december 2018 in werking getreden. Op 21 december 2018 werden ze in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd. EU-instellingen bereiken compromis over regelgevingskader elektriciteitsmarkt op 19 december. 

Lees meer
Volg ons