U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

2000 amendementen voor richtlijn hernieuwbare energie

17 augustus 2017 - door Kelly Digneffe

De politieke fracties in de ITRE-commissie van het Europees Parlement dienen ruim 1200 amendementen in op het ontwerpverslag  over de herziening van de richtlijn hernieuwbare energie. De fracties zijn het niet eens over de 2030 EU bindende doelstelling voor hernieuwbare energie: een spreidstand van 27% tot 45%. Het verslag van de rapporteur vermeldt 35%, waar de Europese Commissie als doel 27% voorstelt. Ook veel stof voor discussie in de ENVI-commissie waar de fracties samen een 1000-tal amendementen op tafel leggen.

2000 amendementen voor richtlijn hernieuwbare energie

Maak een account aan

DOSSIER

Pakket hernieuwbare energie

Richtlijn (EU) 2018/2001 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen is op 24 december 2018 in werking getreden. Het werd gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU op 21 december 2018.

Lees meer
Volg ons