U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Nationale energie/klimaatplannen onvoldoende voor 55% emissiereductie tegen 2030

18 september 2020 - door Ina De Vlieger

Analyse van de Commissie leert dat de nationale klimaat- en energieplannen (NECP's) van de lidstaten onvoldoende zijn om tegen 2030 een vermindering van de broeikasuitstoot met 55% te bereiken. Bijgevolg voldoen deze momenteel niet aan het nieuwe streefcijfer die de Commissie op 16 september voorstelde.

  • Verwachte emissiereductie tegen 2030 volgens huidige NECP’ is 45%
  • Verwachte aandeel hernieuwbare energie tegen 2030 is 33,1% en 33,7%
  • Verwachte energie-efficiëntieverbetering 29,4% voor het eindverbruik en 29,7% voor het primaire verbruik
Nationale energie/klimaatplannen onvoldoende voor 55% emissiereductie tegen 2030

Hernieuwbare energie in de huidige NECP’s

Met de huidige NECP’s bedraagt het aandeel van hernieuwbare energie in de energiemix van de EU in 2030 tussen 33,1% en 33,7%. Bij een streefcijfer van 55% broeikasgasreductie zou dat tussen 38% en 40% moeten liggen, benadrukt de analyse van de Commissie.

Hoewel dit aandeel onvoldoende is bij een streefcijfer van 55%, is het hoger dan het huidige 2030-streefcijfer voor hernieuwbare energie (32%).

Energie-efficiëntie in de huidige NECP’s

Voor energie-efficiëntie resulteren de huidige plannen van de lidstaten tot een verbetering van 29,4% voor het eindverbruik en 29,7% voor het primaire verbruik. Dit is respectievelijk 3,1 procentpunten en 2,8 punten minder dan het huidige 2030 EU-streefcijfer (32,5%).

Deze vertraging wordt nog versterkt in het geval van een emissiereductiescenario van 55%. Volgens de Commissie vereist de nieuwe doelstelling een verbetering van de energie-efficiëntie met ongeveer 36% (eindverbruik) en 39% (primair verbruik).

Impact assessment 2030-reductiedoelstelling 50% en 55%

De publicatie van de analyse van de NECP’s gebeurde op 17 september samen met de effectenbeoordeling over de verhoging van de EU-klimaatdoelstelling voor 2030. Deze toont aan dat de economische risico's van een vermindering van de uitstoot met 55% beperkt zijn. Bovendien zal deze aangescherpte doelstelling de energietransitie helpen versnellen volgens de Commissie.

Meer lezen

An EU-wide assessment of National Energy and Climate Plans Driving forward the green transition and promoting economic recovery through integrated energy and climate planning

Factsheet: National Energy and Climate Plans - Member State contributions to the EU's 2030 climate ambition

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons