U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

“Lidstaten moeten ambitieuzer zijn in energie- en klimaatplannen”

27 juni 2019 - door Stagiair

Miguel Arias Cañete, de Europese commissaris voor energie en klimaatactie, roept lidstaten op om ambitieuzer te zijn in hun nationale energie- en klimaatplannen. Dit zal noodzakelijk zijn, omdat de Europese Commissie heeft aangetoond dat sommige doelstellingen niet zullen worden gehaald. 

“Lidstaten moeten ambitieuzer zijn in energie- en klimaatplannen”

Moeilijk te behalen doelstellingen

Een aantal doelstellingen die de EU heeft opgesteld zullen zeker behaald worden aan de hand van de ingediende energie- en klimaatplannen. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, waarbij het EU-doel een reductie is van minstens 40% tegen 2030 in vergelijking met 1990.

De zwakste schakels bevinden zich in de niet-ETS sectoren. Tot deze niet-ETS-sectoren behoren transport, gebouwen, landbouw, afval en de (beperkte) niet-ETS-onderdelen van de sectoren industrie en energie. De totale uitstoot ten opzichte van 2005 zal hier dalen met 28% in plaats van de vereiste 30%. Ook de doelstelling voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie zal extra inspanning vragen. 

Uitstel voor klimaatneutraliteit

Wat betreft klimaatneutraliteit, vroegen op de laatste Europese Raad vier landen meer tijd om 2050 als de uiterste datum voor klimaatneutraliteit in de EU te aanvaarden. Dat zijn Polen, Hongarije, Tsjechië en Estland. De commissaris voegde eraan toe dat de Europese Raad op een later tijdstip daarop zal terugkomen. 

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons