U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Voorlopig interinstitutioneel akkoord over TEN- E verordening

07 april 2022 - door Celeste Wezenbeek

De leden van het Europees Parlement in Straatsburg met een grote meerderheid (410 stemmen voor, 146 tegen en 72 onthoudingen) het voorlopig akkoord tussen het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie over de herziening van de verordening inzake het trans-Europese energienetwerk (TEN-E)-verordening goedgekeurd. 

De oorspronkelijke verordening, die dateert uit 2013, bevat de criteria en het selectieproces voor de vorming van de lijst van "projecten van gemeenschappelijk belang" (PGB's), waardoor trans- Europese energie-infrastructuurprojecten (hoogspanningslijnen, gaspijpleidingen, energie opslagfaciliteiten, enz.) kunnen profiteren van voordelen zoals versnelde administratieve verwerking en in aanmerking komen voor EU-financiering in het kader van de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen (CEF). De herziening ervan, die op 15 december 2020 van start ging met het voorstel van de Europese Commissie, heeft tot doel de verordening meer in overeenstemming te brengen met de doelstellingen van de Europese Green Deal.

De voorlopige overeenkomst voorziet de uitsluiting van alle olieprojecten van het toepassingsgebied van de verordening. In tegenstelling tot het oorspronkelijke voorstel van de Commissie blijven bepaalde projecten voor fossiel gas binnen het toepassingsgebied van de verordening door middel van controversiële afwijkingen. In een debat na de stemming werden deze afwijkingen opnieuw bekritiseerd door sommige EP-leden vooral van de Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie. Het akkoord moet nu formeel worden goedgekeurd door de Raad van de EU voordat de tekst in het Publicatieblad van de EU kan worden bekendgemaakt en in werking kan treden.

 

Voorlopig interinstitutioneel akkoord over TEN- E verordening

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons