U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Onderhandelingen over TEN-E verordening verlopen moeizaam

09 december 2021 - door Celeste Wezenbeek

Om de onderhandelingen over de TEN-E verordening vlotte te laten verlopen heeft het Sloveense voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie de lidstaten een document toegezonden waarin de mogelijkheden worden geschetst voor een compromis met het Europees Parlement. 

  • De Europese Commissie wil projecten obv fossiel gas uitsluiten van PCI’s
  • Het EP gaat niet akkoord met de lijst van PCI’s.
  • De Raad en het EP blijven ook verdeeld over de categorie CO2-projecten.
Onderhandelingen over TEN-E verordening verlopen moeizaam

In de TEN-E-verordening, die dateert van 2013, zijn er criteria vastgesteld voor het opstellen van lijsten van "projecten van gemeenschappelijk belang" (PCI's), waardoor trans-Europese energie-infrastructuurprojecten bepaalde voordelen kunnen genieten, zoals een versnelde administratieve verwerking en in aanmerking komen voor EU-financiering in het kader van de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen (Connecting Europe Facility - CEF).

Om de verordening in overeenstemming te brengen met de doelstellingen van de "European Green Deal", had de Europese Commissie onder meer voorgesteld om eind 2020 projecten op het gebied van fossiel gas uit te sluiten van het toepassingsgebied van de Green Deal, en dus van de mogelijkheid om de PCI-status te verkrijgen.

Na twee zittingen van interinstitutionele onderhandelingen ("trialogen") en een reeks besprekingen op technisch niveau, kan de EU-Raad de afwijking in haar huidige vorm niet aanvaarden. De Raad is bereid om te aanvaarden dat een project dat niet langer op de PCI-lijst staat, maar waarvoor de bevoegde autoriteit een aanvraag voor behandeling heeft aanvaard, moeten de snellere vergunningsprocedures blijven gelden.

Volgens deze brief van het voorzitterschap zullen fossiele gasprojecten die in ontwikkeling of in planning zijn en die in het kader van de huidige TEN-E-verordening de PCI-status hebben gekregen, deze status - met alle voordelen van dien, behouden.

Ondertussen werd er plenair beslist dat het Europees Parlement niet akkoord gaat met de huidige lijst van PCI’s.

Onenigheid over CO2-projecten

De twee instellingen blijven ook verdeeld over de categorie CO2-projecten. Terwijl het standpunt van het Parlement is om niet alleen projecten in verband met het vervoer van CO2, maar ook die in verband met de opslag ervan onder de richtlijn te laten vallen, wil de Raad restrictiever zijn.

De Raad blijft van mening dat het verzoek van het Parlement om verschillende vormen van CO2-transport zoals schepen, vrachtwagens, binnenschepen of treinen op te nemen, niet binnen het toepassingsgebied van de TEN-E-verordening valt, omdat het niet om infrastructuur zou gaan. De lidstaten blijven ook bezorgd over het voorstel van het Europees Parlement om een nieuwe projectcategorie voor stadsverwarming en -koeling in de verordening op te nemen. Zij zijn van mening dat deze categorie niet binnen het toepassingsgebied van de verordening valt vanwege het lokale karakter van stadsverwarmings- en stadskoelingsprojecten, waarbij "een duidelijke grensoverschrijdende component ontbreekt".

Governance

Wat de governance betreft, d.w.z. de procedures voor de selectie van de PCI's uit de kandidaat-projecten, stelt het Sloveense voorzitterschap voor dat de lidstaten een stap in de richting van het Parlement zetten door ermee in te stemmen de raadpleging van de verschillende belanghebbenden versterkt wordt. Ook het het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) zou een grote rol toegekend krijgen, met name bij de opstelling van scenario's die een betere integratie van de energiesystemen moeten garanderen.

 

 

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons