Akkoord over herziene energie-efficiëntierichtlijn

21 juni 2018

Na 6 trilogen bereiken de Raad en het Europees Parlement een voorlopig akkoord over het voorstel voor herziening van de energie-efficiëntierichtlijn.  Het streefcijfer voor energie-efficiëntieverbetering landt op 32,5% tegen 2030 ten opzichte van 2005.

Belangrijkste elementen akkoord herziene energie-efficiëntierichtlijn

 • Een niet-bindende doelstelling voor de hele EU van 32,5% tegen 2030 ten opzichte van 2005
 • Een herzieningsclausule tegen 2023 voor de 2030-kerndoelstelling van de EU voor energie-efficiëntie 
 • Een stijging met 0,8% van de jaarlijkse energiebesparing voor de lidstaten
Akkoord over herziene energie-efficiëntierichtlijn

De verplichting voor de lidstaten om hun energiebesparingen in de periode 2021-2030 jaarlijks met 0,8% te verhogen, zal een impuls geven aan de renovatie van gebouwen en het gebruik van efficiëntere technologieën voor verwarming en koeling.

Volgende stappen

 • De ITRE-commissie van het Europees Parlement (EP) gaat het akkoord goedkeuren.
 • Goedkeuring in voltallig verwacht in oktober (eerste lezing).
 • Vervolgens keurt de Raad zonder debat het EP-standpunt goed.
 • Daarna verschijnt de herziene energie-efficiëntierichtlijn in het EU-Publicatieblad.
 • De lidstaten moeten de nieuwe elementen van de richtlijn 18 maanden na de inwerkingtreding ervan in nationaal recht omzetten.

Meer lezen over energie-efficiëntierichtlijn

Persbericht Europees Parlement: Energy Union: deals on efficiency targets and governance  

Persbericht Europese Commissie: Energy efficiency first: Commission welcomes agreement on energy efficiency

Meer achtergrond informatie EU-beleid energie-efficiëntie

Lees ook het dossier Pakket energie-efficiëntie op de beleidsmonitor!

Vragen?

Neem contact op met onze liaisonofficer

Maak een account aan

Thema's

 • Economisch beleid
 • Energie en klimaat
 • EU algemeen
 • Milieu
 • Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport
 • Onderzoek en Innovatie
 • Regionaal beleid
 • Transport
 • Werk en Sociale Zaken
DOSSIER

Pakket energie-efficiëntie

30% minder tegen 2030

Het voorstel voorziet besparingen van 30% met bindende doelstellingen tegen 2030.  Dat betekent dat we in vergelijking met 2005 17% minder energie zullen verbruiken. Dit verminderd verbruik 

lees meer
Volg ons