U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

35 miljoen extra voor duurzaam investeringsinstrument ELENA

10 februari 2021 - door Jan Noelmans

De Europese Commissie trekt 35 miljoen extra uit voor het European Local Energy Assistance (ELENA) programma. Daarmee wil ze samen met de Europese Investeringsbank (EIB) verder inzetten op investeringen inzake energie-efficiëntie en duurzame mobiliteit

  • ELENA ondersteunt grote projecten inzake energie-efficiëntie en duurzame mobiliteit
  • Middelen gaan naar projectondersteuning voor publieke en private stakeholders
35 miljoen extra voor duurzaam investeringsinstrument ELENA

De Europese Commissie kent 35 miljoen toe aan het ELENA-instrument. Dat budget dient in de eerste plaats voor duurzame energieprojecten (30 miljoen) en daarnaast ook voor duurzame transportinitiatieven (5 miljoen). 

ELENA valt onder het gezamenlijk beheer van de Europese Commissie via Horizon Europe en de EIB. Voorbeelden van projecten zijn energie-efficiëntie in gebouwen, warmte-netwerken, energetische renovaties van woningen of energie-efficiënt vervoer in urbane regio's. ELENA richt zich tot publieke en private projecten. 

De toename van het ELENA-budget kan niet los gezien worden van initiatieven als de Renovation Wave en de Green Deal. Een van de doelen van de Green Deal is immers het terugbrengen van de energiebehoeften met 32.5% tegen 2030. Met de Renovation Wave wil de Commissie dan weer het aantal renovaties verdubbelen in de komende tien jaar. 

Sinds de start van ELENA in 2009 werden ongeveer 120 projecten ondersteund, waarvoor in totaal meer dan 200 miljoen euro werd vrijgemaakt. In totaal leidde dit tot het genereren van 7 miljard aan investeringen. ELENA financiert de kosten die te maken hebben met projectvoorbereiding of technische ondersteuning. Op die manier zorgt het instrument ervoor dat een project klaar geraakt voor de eigenlijke uitvoering en investering. ELENA is gericht op de ondersteuning van grote investeringsprojecten van boven 30 miljoen euro. 

De actoren die financiering ontvangen zijn o.a. publieke autoriteiten, energie-agentschappen en one-stop shops, financiële intermediairen en private entiteiten. Ook in Vlaanderen werden al meerdere projecten via ELENA ondersteund. 

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons