U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EFRO-projectoproep Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Deadline

Doelstellingen

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest publiceerde een projectoproep voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.  Het Brusselse Operationeel Programma is opgebouwd rond 4 grote soorten uitdagingen: Het verbeteren van de economische en sociale valorisatie van OOI (Onderzoek & Ontwikkeling & Innovatie) Ondanks het uitstekende netwerk van universiteiten en onderzoekscentra, blijft de valorisatie van OOI in Brussel ontoereikend, in het bijzonder voor de kmo's. De kadervoorwaarden om de overgang te kunnen maken naar een kenniseconomie moeten worden versterkt, op het vlak van de toenadering tussen OOI en de behoeften in de economische filières die werkgelegenheid onder de Brusselse bevolking schept.  Verbetering van het concurrentievermogen van de kmo’s  Het is een uitdaging om nieuwe economische activiteiten en werkgelegenheid te creëren voor de Brusselaars, zoals voor de laaggeschoolden, die een groot deel vertegenwoordigen van de werkzoekenden in Brussel. Om deze economische uitdaging het hoofd te kunnen bieden moet het concurrentievermogen van de kmo’s worden vergroot en verbeterd. Het stimuleren van het ondernemerschap en het ondersteunen van de creatie en de ontwikkeling van ondernemingen zijn domeinen die moeten worden versterkt binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  Milieu- en energie-uitdagingen Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat als stedelijk gebied gebukt gaat onder een sterke demografische druk, wordt geconfronteerd met verschillende uitdagingen op vlak van milieu, zoals de aanpassing aan en de strijd tegen de klimaatverandering, het beheer van grondstoffen, bescherming van het milieu en het behoud van de biodiversiteit, enz. We kunnen specifiek de volgende punten aanhalen: verminderen van het energieverbruik van gebouwen en voor stedelijk transport, verminderen van de druk op de watervoorzieningen, verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, ontwikkelen van hernieuwbare energiebronnen die aangepast zijn aan de stedelijke context, behouden van de Brusselse biodiversiteit en haar groene zones.  De uitdaging met betrekking tot de vermindering van de socio-economische dualisering  Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gekenmerkt door een sociale, economische en milieugebonden dualisering van zijn territorium die zich vertaalt in de aanwezigheid van achtergestelde wijken in het centrum van het Gewest en langs het kanaal. Op sociaal vlak vertaalt de dualisering (splitsing) zich in hogere werkloosheidscijfers (vooral onder de jongeren), lagere inkomens en een lagere levensverwachting voor de inwoners van de centraal gelegen wijken. Op het vlak van het leefmilieu, hebben deze wijken te kampen met vervuilde bodem en een lagere luchtkwaliteit. Bovendien moeten de inwoners meer autoverkeer en lawaai verduren, beschikken ze over minder groenzones en wonen ze in gebouwen die minder energie-efficiënt zijn. Op economisch vlak heeft de desindustrialisatie de kanaalzone bijzonder hard getroffen. Het stedelijke en economische weefsel is hierdoor sterk verzwakt, het industriële erfgoed ligt er verlaten bij en er zijn tal van braakliggende industrieterreinen. Om deze dualisering te verkleinen moeten er dus verschillende soorten acties worden opgezet om de ongelijkheden binnen de gewesten weg te werken en de sociale insluiting te verbeteren.  

Budget

-

Begunstigden

Entiteiten met een rechtspersoonlijkheid. De gesteunde projecten worden gerealiseerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Info & contact

Meer lezen: http://www.brussel.irisnet.be/over-het-gewest/internationaal-brussel/fe… Contact: Cel EFROCCN (Noord Niveau 3)Vooruitgangstraat 80, 1035 BrusselTel.: +32 (0)2 204 17 61Fax: + 32 (0)2 204 15 47E-mail: efro@gob.irisnet.be

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons