U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Novel routes to green hydrogen production

Deadline

Code

HORIZON-EIC-2021-PATHFINDERCHALLENGES-01-04

Doelstellingen

De ontwikkeling van efficiënte, duurzame en flexibele energiesystemen is een belangrijke uitdaging voor het koolstofvrij maken van energie in Europa en een hoeksteen van Europa's doelstelling van klimaatneutraliteit in 2050, zoals uiteengezet in de Europese Green Deal. Om een ​​dergelijk levensvatbaar energiesysteem tot stand te brengen, moet bijzondere steun worden verleend aan oplossingen die gericht zijn op het verlengen van de levensduur en het verlagen van de kosten van het totale systeem. In deze context heeft waterstof (H2) het potentieel om bij te dragen aan de bovengenoemde doelstellingen. Momenteel wordt H2 grotendeels geproduceerd uit fossiele brandstoffen, gewoonlijk grijze H2 genoemd, of veelbelovende maar nog steeds dure blauwe H2-opties, waarbij methaan tot H2 wordt gecombineerd met koolstofafvang en -opslag, of hernieuwbare H2-routes (groene H2), volledig gebaseerd op hernieuwbare elektriciteit. Verwijzend naar groene H2-productie, is de geavanceerde technologie gebaseerd op waterelektrolyse, met kosten die nog steeds hoger zijn dan die van grijze H2 en productieprocessen die worden beïnvloed door het gebruik van kritieke grondstoffen.

Deze Pathfinder Challenge is gericht op het ontwikkelen van nieuwe processen en technologieën om groene H2 te produceren op verschillende schalen (van klein tot groot) en het benutten van sectoroverschrijdende koppelingen en systeemintegratie-mogelijkheden, volledig gebaseerd op (i) hernieuwbare bronnen en (ii) niet-toxische, niet-kritische grondstoffen. Het richt zich op de mogelijkheden van nieuwe biologische, chemische en fysische routes voor de productie van groene H2 die ook de implementatie van de principes van de circulaire economie zouden kunnen vergemakkelijken, mogelijk met inbegrip van de coproductie van koolstofarme chemicaliën. Het specifieke doel is de ontwikkeling van innovatieve technologieën en platforms voor groene H2-productie te ondersteunen, met inbegrip van zowel gecentraliseerde als on-demand opwekking (d.w.z. bij de eindgebruikers en voor consumptie ter plaatse). Het bereiken van deze doelstellingen vereist multidisciplinaire competenties en sectoroverschrijdende benaderingen die ook milieu-, industriële en logistieke problemen aanpakken.

Budget

132 000 000 euro.

Info & contact

Meer informatie over deze oproep kan je terugvinden op het Funding & Tender Portaal.

Lees het werkprogramma van EIC hier.

Vlaams contactpunt

NCP Flanders - www.ncpflanders.be
Geert Dauwe
geert.dauwe@vlaio.be

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Doelstellingen

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Welke soort acties:

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Werkprogramma's

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund
 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Ondernemingsbeleid
Energie en klimaat
Migratie
Veiligheid en defensie
Justitie en burgerschap
Milieu
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Plattelandsbeleid
Transport
Zorg en welzijn

Info & contact

Vlaams contactpunt

NCP Flanders
E. info@ncpflanders.be | T. +32 2 550 15 65
www.ncpflanders.be 

Website Europese Commissie

Lees meer
Volg ons