U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Cybersecurity in the Electrical Power and Energy System (EPES): an armour against cyber and privacy attacks and data breaches

Deadline

Code

SU-DS04-2018-2020

Doelstellingen

Het elektrische vermogen- en energiesysteem (EPES) is van cruciaal belang voor de economie, aangezien alle andere domeinen afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van elektriciteit, waardoor een stroomstoring directe gevolgen kan hebben voor de beschikbaarheid van andere diensten (bijv. Transport, financiën, communicatie, watervoorziening) als er geen back-upvoeding beschikbaar is of de hersteltijd van de stroom de autonomie van de back-up overschrijdt.

Met de overgang naar een gedecentraliseerd energiesysteem spelen digitale technologieën een steeds belangrijkere rol in de EPES: ze dragen bij tot het verminderen van het energieverbruik; ze maken de integratie van hogere aandelen hernieuwbare energie mogelijk en bevorderen een energie-efficiënter systeem. Tegelijkertijd wordt het EPES door het toenemende gebruik van digitale apparaten en geavanceerde communicatie en onderling verbonden systemen steeds meer blootgesteld aan externe bedreigingen, zoals wormen, virussen, hackers en inbreuken op de privacy van gegevens.

Zonder passende cyberbeschermingsmaatregelen kan de toegang tot systemen worden geschonden (bijv. Met de malware die zich over het systeem verspreidt) en kan het stroomuitval, schade en trapsgewijze effecten veroorzaken op onderling verbonden systemen en energiediensten. Daarom zullen de EPES, met toenemende digitalisering, met een toenemend scala aan bedreigingen worden geconfronteerd die een aandachtige evaluatie van het cyberveiligheidsrisico vereisen dat het mogelijk maakt de juiste tegenmaatregelen te nemen. Zo zal het toenemende gebruik van onderling verbonden slimme apparaten in de EPES het aantal toegangspunten (bijv. Slimme meters, IoT) vergroten, en daarmee de blootstelling aan cyberaanvallen vergroten. Bovendien, zelfs als er sindsdien beveiligingsverbeteringen zijn aangebracht, hebben verouderde systemen zoals SCADA / ICS (Supervision Control and Data Acquisition System / Industrial Control Systems) geen cyberbeveiligingsmaatregelen ingebed omdat ontworpen in tijden waarin cyberbeveiliging geen onderdeel was van de technische specificaties van het systeemontwerp.

Bovendien kan een controlesysteem in de EPES dat wordt aangevallen mogelijk niet gemakkelijk worden losgekoppeld van het netwerk, omdat dit mogelijk kan leiden tot veiligheidsproblemen, brownouts of zelfs black-outs. Aan de andere kant, met de decentralisatie die leidt tot een gedistribueerd energiesysteem, kunnen microgrid-operaties en / of eilanding verder worden benut tegen cyberaanvallen en trapsgewijze effecten in de EPES.

Budget

Het budget voor deze oproep is 20 000 000 euro.

Begunstigden

Beschreven in bijlage C van het werkprogramma.

Info & contact

Funding and Tenders Portal

Voor meer informatie kan je terecht bij Pascal Verheye (pascal.verheye@vlaio.be) van NCP Flanders.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Inleiding

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Doelstellingen

Horizon Europe is het kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie. Het beoogt de wetenschappelijke en technologische basis van de EU en de Europese Onderzoeksruimte (EOR) te versterken, het innovatie- en concurrentievermogen en de werkgelegenheid te stimuleren evenals het verwezenlijken van prioriteiten van de 

Welke soort acties:

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Werkprogramma's

 

Nieuwe elementen

Horizon Europe omvat een aantal nieuwe onderdelen ten opzichte van het programma tot 2020:

 • de vijf missies gericht op het oplossen van de volgende maatschappelijke problemen: klimaatadaptatie, kanker, gezonde oceanen, zeeën, kusten en binnenlandse wateren, klimaat neutrale en slimme steden en tot slot gezonde bodem en voedsel;
 • het open wetenschapsbeleid (digitaal toegankelijk maken van wetenschappelijke publicaties) en;
 • een nieuwe benadering van de partnerschappen (vallend onder pijlers 2 en 3). Dit zijn initiatieven waarbij de EU en particulieren en/of publieke partners zich ertoe verbinden gezamenlijk de ontwikkeling en uitvoering van een programma van onderzoeks- en innovatieactiviteiten te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde Knowledge & Innovation Communities (KIC’s, Kennis- en Innovatiegemeenschappen) zoals KIC InnoEnergy, KIC Urban Mobility en de Climate KIC.

Bekijk hier een korte video over Horizon Europe

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund
 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Ondernemingsbeleid
Energie en klimaat
Migratie
Veiligheid en defensie
Justitie en burgerschap
Milieu
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Plattelandsbeleid
Transport
Zorg en welzijn

Info & contact

Vlaams contactpunt

NCP Flanders
E. info@ncpflanders.be | T. +32 2 550 15 65
www.ncpflanders.be

Website Europese Commissie

Lees meer
Volg ons