U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Raad akkoord over strengere regels CO2‑uitstoot lichte voertuigen

16 april 2019 - door Ina De Vlieger

De Raad van de EU heeft op 15 april 2019 de verordening voor CO2-emissienormen voor auto's en bestelwagens na 2020 formeel aangenomen. Nieuwe auto’s moeten vanaf 2030 gemiddeld 37,5% minder CO2 uitstoten ten opzichte van het niveau in 2021. De uitstoot van nieuwe bestelwagens moet tegen 2030 met gemiddeld 31% naar omlaag. Tussen 2025 en 2029 moeten beide voertuigtypes 15% minder CO2 uitstoten. 

Op 27 maart 2019 gaf het Europees Parlement al zijn goedkeuring voor deze strengere CO2-normen voor lichte voertuigen.

De Verordening (EU 2019/631) verscheen in het EU-Publicatieblad op 25 april 2019.

Raad akkoord over strengere regels CO2‑uitstoot lichte voertuigen

Meer specifieke elementen van de verordening

Naast emissiereductiedoelstellingen bevat de verordening ook een mechanisme die de verkoop van emissievrije en emissiearme voertuigen moet bevorderen. Voor andere elementen uit de verordening verwijzen we naar eerdere nieuwsberichten en de tekst in het EU-Publicatieblad (binnenkort beschikbaar).

Nieuwe verordening draagt bij tot het halen van de klimaatdoelstellingen

De nieuwe verordening over de verlaging van de CO2-uitstoot van auto’s en bestelwagens draagt bij tot het bereiken van de doelstellingen in het Klimaatakkoord van Parijs. De verordening is tevens  belangrijk voor het halen van het EU-streefdoel van 30% emissiereductie (ten opzichte van 2005) in de niet-ETS-sectoren. Dit zijn sectoren die niet onder het EU-emissierechtensysteem (ETS) vallen.

Bron en meer lezen

Persbericht Raad 15/4/2019: Raad akkoord over strengere regels voor CO2‑uitstoot auto's en bestelwagens 

EU-Publicatieblad 25 april 2019: Verordening (EU) 2019/631 over CO2-emissienormen voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen

Maak een account aan

Volg ons