U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Post 2020 CO2-emissienormen lichte voertuigen: lidstaten niet op één lijn

28 juni 2018 - door Kelly Digneffe

De Europese milieuministers hebben nog veel werk om voor eind 2018 een akkoord te bereiken over  de verordening inzake post 2020 CO2-emissienormen voor nieuwe personen- en bestelwagens. Er zijn twee kampen qua ambitieniveau.

Post 2020 CO2-emissienormen lichte voertuigen: lidstaten niet op één lijn

De milieuministers moeten een standpunt bepalen over de vragen:

  • Zijn de CO2-doelstellingen voorgesteld door de Europese Commissie voor 2025 (15% ten opzichte van 2021) en 2030 (30%) ambitieus genoeg om het concurrentievermogen van de Europese auto-industrie te verbeteren?
  • Wat is de relevantie van stimuleringsmechanismen voor het op de markt brengen van voertuigen met lage of geen emissies?

Het debat van 25 juni geeft aan dat er twee kampen bestaan qua CO2-ambitieniveau

  • Kamp 1: degenen die vragen om realisme en flexibiliteit (waaronder Hongarije, Slowakije, Tsjechië), die vinden dat de doelstelling voor 2030 te ambitieus is en geen bindende doelstelling willen in 2025
  • Kamp 2: de ambitieuzere lidstaten (Luxemburg, Frankrijk, Nederland, Portugal, Griekenland, Finland, Zweden, Denemarken, Slovenië) die hopen verder te gaan dan de 40% voor 2030. Of zelfs bindende doelstellingen willen voor beide fasen, zoals Finland, of die, zoals Luxemburg en Nederland, benadrukken dat een emissiereductie van 60 tot 70% nodig en mogelijk is, evenals een duidelijk quotum voor elektrische auto's.  Duitsland noemt geen cijfer als wenselijke doelstelling.

Alleen Kroatië en Cyprus zijn van mening dat de doelstellingen voor 2025 en 2030 voorgesteld door de Europese Commissie op het juiste niveau liggen.

Stimulansen voor nulemissie voertuigen

De voorgestelde stimulansen voor voertuigen met nulemissie (zonder emissie) verdienen een aanvulling met bijvoorbeeld een bonus/malus systeem volgens bepaalde lidstaten. Maar sommige delegaties waarschuwen voor het risico dat stimulansen de technologische neutraliteit niet respecteren door elektrische auto's te bevoordelen ten nadele van hybride voertuigen.

Lage-inkomenslanden waarschuwen voor het risico dat vervuilende voertuigen uit Europese landen met een hoger BBP op hun grondgebied worden ingevoerd.

Wat is het Belgische standpunt rond post 2020 CO2-regelgeving lichte voertuigen?

  • De Belgische delegatie stelt een hoger ambitieniveau voor: vermindering van de CO2-uitstoot van nieuwe lichte voertuigen met 25% in 2025 en met 40% in 2030. 
  • Bovendien roept de Belgische delegatie op tot sterkere stimulansen voor zero-emissievoertuigen en waarschuwen zij de collega's voor de noodzaak om eventuele testlacunes te dichten door over te schakelen van de NEDC- op de WLTP-test.

EU-Commissaris voor klimaatactie Cañete: “50% emissiereductie onhaalbaar”

Europees Commissaris voor Klimaatactie Cañete verduidelijkt dat een emissiereductie met 50% onhaalbaar is. Dit omwille van enerzijds het aantal auto's dat nodig zou zijn en anderzijds het aantal oplaadpunten nodig om aan hun behoeften te voldoen (EU Issue Tracker 25 juni).

Volgende stappen

  • 10 september: stemming over verslag rapporteur Europees Parlement (Miriam Dalli, S&D)

  • De Groep milieu van de Raad en het COREPER (ambassadeurs van de EU-lidstaten) zetten de bespreking van het Commissievoorstel de komende maanden voort om onder het Oostenrijkse voorzitterschap tot een algemene aanpak te komen.    

Meer lezen over post 2020 CO2-reductiedoelstellingen personen- en bestelwagens

Persbericht Raad: Environment Council, 25/06/2018, Main results

Verslag Milieuraad 25 juni, zie bijlage (blz. 8 en 9).

Verwant bericht: Post 2020 CO2-normen lichte voertuigen: naar 50% reductie?

EC-documenten over post 2020 CO2-doelstellingen voor personen- en bestelwagens

Maak een account aan

Volg ons