U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Portugal presenteert nieuwe compromisvoorstellen voor klimaatwet

02 maart 2021 - door Celeste Wezenbeek
  • De voorstellen bouwen verder op de voorstellen van het Europees Parlement
  • De voorstellen worden op 3 maart door de lidstaten besproken
  • Het voorzitterschap verwacht flexibiliteit van het Europees Parlement

Het Portugese voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie heeft de lidstaten nieuwe compromisvoorstellen over de klimaatwet overgemaakt. Dit met het oog op de vierde zitting van de interinstitutionele onderhandelingen, die op 12 maart van start zullen gaan. 

Deze voorstellen hebben betrekking op de punten van de klimaatwet waarover het voorzitterschap tijdens de derde trialoog verkennende besprekingen heeft gevoerd met het Europees Parlement. Specifiek gaat het over de oprichting van een "Europese Raad Klimaatverandering", de opstelling van een EU-begroting voor broeikasgassen en de vaststelling van sectorale stappenplannen op weg naar klimaatneutraliteit. De klimaatneutraliteitsdoelstelling voor 2050 en de klimaatdoelstelling voor 2030 komen nog niet aan bod in deze tekst.

 

Portugal presenteert nieuwe compromisvoorstellen voor klimaatwet

Wat betreft het idee van het Parlement om een nieuw Europees wetenschappelijk orgaan voor klimaatverandering op te richten, stelt het voorzitterschap plaats voor om een netwerk van onafhankelijke wetenschappelijke deskundigen op te richten om het Europees Milieuagentschap bij te staan bij haar werkzaamheden rond klimaat. 

Met betrekking tot de opstelling van een EU-begroting voor broeikasgassen, een idee dat noch bij de lidstaten, noch bij de Europese Commissie veel enthousiasme wekt, stelt het voorzitterschap voor om een indicatieve begroting te berekenen die gekoppeld is aan de relevante EU-wetgeving ter uitvoering van de klimaatdoelstellingen. De begroting moet dan extra informatie en transparantie verschaffen. 

Wat de sectorale roadmaps betreft, stelt Lissabon ten slotte voor om de concepten van sectorale roadmaps en partnerschappen te koppelen aan het proces van publieksparticipatie. Concreet zouden de verschillende sectoren van de economie, gesteund door de Commissie, worden aangemoedigd om sectorale partnerschappen op te richten. 

Hoewel deze compromisvoorstellen op 3 maart door de ambassadeurs van de lidstaten bij de EU (Coreper) zullen worden besproken, vormen zij een belangrijke stap in de richting van het Parlement, aldus het Portugese document. Het voorzitterschap voegt daaraan toe: Voorwaarde is dat het Europees Parlement bereid is compromissen te sluiten en blijk geeft van flexibiliteit.

Portugal hoopt dat er conclusies kunnen worden aangenomen op de Raad van 21 juni. 

Maak een account aan

Volg ons