U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Politiek akkoord bereikt over CO2-normen lichte voertuigen in 2030

18 december 2018 - door Ina De Vlieger

Het Europees Parlement en de Raad hebben een politiek akkoord bereikt over regels om de mobiliteitssector koolstofarm te maken en te moderniseren. De 2030 CO2-emissienormen voor lichte voertuigen landen op:

  • Een daling van de emissies van nieuwe auto's met 37,5% tegen in 2030 ten opzichte van 2021
  • En voor nieuwe bestelwagens een daling van de emissies met 31%

Er is een tussentijdse doelstelling gedefinieerd: CO2-vermindering voor beide voertuigtypes met 15% tegen 2025 ten opzichte van 2021.

Politiek akkoord bereikt over CO2-normen lichte voertuigen in 2030

Compromis CO2-uitstoot nieuwe lichte voertuigen

De Europese Commissie had in haar voorstel een vermindering van 30% voorgesteld voor beide voertuigtypen. Het Parlement stelde voor om de 2030-ambitie op te trekken naar 40% vermindering. De Raad stelde voor auto’s 35% vermindering voor en voor bestelwagens volgende ze de Commissie. 

Toch hebben het Europees Parlement en de Raad op 17 december genoeg gemeenschappelijke basis gevonden om overeenstemming te bereiken over de algemene doelstellingen, het beperken van het dubbel tellen van plug-in hybriden en het opzetten van een systeem dat zorgt dat emissiereducties op de weg aansluiten bij deze in het labo.

Geen sanctie voor autofabrikanten die hun doelstellingen niet halen

De leden van het Europees Parlement wilden een sanctie invoeren voor autofabrikanten die hun doelstellingen niet halen, maar die konden ze tijdens de besprekingen met de Raad niet doordrukken. 

Verder dient opgemerkt dat voertuigen die niet in massa worden geproduceerd, tot 2028 worden vrijgesteld van de regels.

Volgende stappen

Het Europees Parlement en de Raad moeten de tekst van de verordening nog formeel goedkeuren.
Zodra beide medewetgevers de verordening hebben goedgekeurd, wordt zij bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Unie en treedt zij onmiddellijk in werking.

Meer lezen

Nieuwsbericht Europese Commissie, 18 december 2018: Europe accelerates the transition to clean mobility: Co-legislators agree on strong rules for the modernisation of the mobility sector 
Tekst van de verordening (komt binnen kort beschikbaar)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

DOSSIER

Kaderstrategie voor de Energie-Unie

De richtlijnen rond energie-efficiëntie en hernieuwbare energie zijn op 24 december 2018 in werking getreden. Op 21 december 2018 werden ze in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd. EU-instellingen bereiken compromis over regelgevingskader elektriciteitsmarkt op 19 december. 

Lees meer
Volg ons