U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Parlement steunt nieuwe CO2-normen voor auto’s en bestelwagens

28 maart 2019 - door Ina De Vlieger

Het Europees Parlement heeft het voorlopig interinstitutioneel akkoord over de verordening voor prestatienormen om de CO2-uitstoot van personen- en bestelwagens na 2021 te verminderen goedgekeurd. Deze regelgeving schrijft een vermindering van de CO2-uitstoot tegen 2030 ten opzichte van 2021 voor met 37,5% voor auto’s en met 31% voor bestelwagens.

Deze wetgeving maakt deel uit van het derde pakket maatregelen voor schone mobiliteit (Europese Commissie november 2017).

Parlement steunt nieuwe CO2-normen voor auto’s en bestelwagens

De goedkeuring in het Europees Parlement op 27 maart 2019 gebeurde met overweldigende meerderheid: 521 stemmen voor, 63 tegen en 34 onthoudingen.

Technologieneutraal stimuleringsmechanisme

De regelgeving voorziet ook in een technologieneutraal stimuleringsmechanisme voor het op de markt brengen van emissievrije en emissiearme voertuigen. De stimulans geldt voor emissievrije voertuigen, zoals elektrische voertuigen met batterijen of brandstofcellen. Toch ook voor voertuigen met een emissie van minder dan 50g CO2 per km, dit zijn voornamelijk plug-in hybride voertuigen met zowel een conventionele als een elektrische motor. 

Oprichting van speciaal fonds in 2023?

Fabrikanten van wie de gemiddelde uitstoot de grenswaarden overschrijdt, moeten een bijdrage voor overtollige emissies betalen. Tegen 2023 moet de Europese Commissie beoordelen of deze bedragen al dan niet aan een specifiek fonds moeten worden toegewezen om de omslag naar emissievrije mobiliteit te bevorderen en de vorming van vaardigheden van werknemers in de automobielsector te ondersteunen.

Levenscyclusanalyse

De nieuwe wet vereist dat de volledige levenscyclus van de emissies van auto's op EU-niveau wordt beoordeeld. De Commissie moet uiterlijk in 2023 in beoordelen of er een gemeenschappelijke methodologie voor de beoordeling en consistente rapportage van gegevens moet komen. 

Volgende stappen

Na deze goedkeuring door het Europees Parlement rondt de Raad van Ministers de formele goedkeuring af. Na deze goedkeuring verschijnen de teksten in het EU-Publicatieblad en treedt de nieuwe wetgeving 20 dagen na de bekendmaking in werking.

Bron en meer lezen

Nieuwsbericht Europees Parlement, 27 maart 2019, "Parliament backs new CO2 emissions limits for cars and vans"
 

Maak een account aan

Volg ons