U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Michel deelt eerste richtsnoeren over de klimaatdoelstelling voor 2030 voor de lidstaten

27 november 2020 - door Celeste Wezenbeek

Met de Europese top die bijeenkomt op 10 en 11 december, gaf Europees president Charles Michel alvast enkele richtsnoeren mee aan de lidstaten. 

Klimaatdoelstelling voor 2030

Michel dringt er op aan dat alle lidstaten het voorstel van de Europese Commissie, om de reductiedoelstelling voor 2030 te verhogen tot ten minste 55%, aanvaarden. Deze doelstelling moet collectief worden bereikt en mag het concurrentievermogen van de lidstaten niet aantasten, daarnaast dient rekening gehouden te worden met nationale omstandigheden van de lidstaten. Voor Polen en Hongarije is het machtigingskader, d.w.z. het verzamelen van instrumenten, stimulansen, steun en investeringen die bedoeld zijn om de lidstaten te helpen bij hun energietransitie, een belangrijk onderdeel om de nieuwe doelstellingen te kunnen aanvaarden. 

Met betrekking tot het machtigingskader heeft Charles Michel voorgesteld dat de Europese de Commissie onderzoekt hoe: 

(1) de EU-emissiehandel te hervormen met behoud van de integriteit ervan. 

(2) versterking van de emissiereductie in sectoren die niet onder de ETS zullen vallen. 

(3) een aanpassing van de koolstofgrens invoeren om koolstoflekkage te voorkomen op een manier die compatibel is met de Wereldhandelsorganisatie (WTO). 

Hierbij verzoekt de Europese Raad de Commissie om onderzoek te voeren naar de economische aspecten en gevolgen wat betreft milieu- en sociale aspecten op het niveau van de lidstaten. De door Michel voorgestelde richtsnoeren omvatten ook een oproep aan de Commissie om een wetgevingsvoorstel voor een Europese norm voor groene obligaties tegen juni 2021 te ontwerpen. 

Begin van de trialogen over klimaatwet

Ten slotte moet worden opgemerkt dat de interinstitutionele onderhandelingen ("trialogen") over de klimaatwet op maandag beginnen. Gezien het huidige gebrek aan consensus tussen de lidstaten over de doelstelling voor 2030, zullen deze trialogen alleen de technische aspecten van de klimaatwet behandelen. De kwestie van de doelstelling voor 2030 en de andere politieke punten van de zullen pas na half december tussen de medewetgevers worden onderhandeld, of misschien zelfs op een later tijdstip als de EU-27 er niet in slaagt akkoord te bereiken op hun overleg.

Michel deelt eerste richtsnoeren over de klimaatdoelstelling voor 2030 voor de lidstaten

Maak een account aan

Volg ons