U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Klimaat, dé EU-prioriteit volgens 8 lidstaten

09 mei 2019 - door Ina De Vlieger

Acht lidstaten, waaronder België, willen dat de Europese Unie de strijd tegen klimaatverandering als hoeksteen van de Europese strategische Agenda voor 2019-2024 neemt.

Drie belangrijke zaken hierbij zijn:

  • EU klimaatneutraal tegen 2050
  • Optrekken 2030 doelstelling
  • Ten minste 25% van het toekomstige EU-budget naar klimaatactie
Klimaat, dé EU-prioriteit volgens 8 lidstaten

EU klimaatneutraal tegen 2050

  • De coalitie van meest ambitieuze lidstaten wilt dat de EU ten laatste in 2020 een ambitieuze langetermijnstrategie heeft om daarmee uiterlijk in 2050 een nuluitstoot te bereiken. In maart sprak de Europese Raad zich uit over een langetermijnstrategie voor klimaatneutraliteit, maar zonder vermelding van de doelstelling om het tegen 2050 te behalen. Dat tot groot ongenoegen van de ambitieuze coalitie'. Het Europees Parlement heeft wel die ambitie.
  • De EU moet deze doelstelling ook bekend maken op de VN-klimaatactietop, die op 23 september plaatsvindt in New York.

Optrekken 2030 doel

De acht lidstaten willen ook dat de Unie zich ertoe verbindt om haar bijdrage aan de Overeenkomst van Parijs tegen 2020 te versterken, met het oog op het stimuleren van een hogere wereldwijde ambitie. De vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de EU met ten minste 40% tegen 2030 in vergelijking met het niveau van 1990, moet naar ten minste 45%.

Ten minste 25% van het toekomstige EU-budget naar klimaatactie

Om te zorgen voor een geslaagde overgang van de EU naar een klimaatneutrale economie, willen de acht landen dat het meerjarig financieel kader van 2021-2027, waarover momenteel wordt onderhandeld, ten minste 25% van de uitgaven toewijst aan klimaatveranderingsprojecten. De EU moet bovendien afzien van de financiering van beleid dat deze doelstelling ondermijnt.

Coalitie van acht ambitieuze lidstaten

België, Denemarken, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Portugal, Spanje en Zweden namen dit standpunt in de vooravond van de Europese top in Sibiu, Roemenië. Op deze top bespreken de Europese leiders de Europese prioriteiten voor de volgende vijf jaar. De coalitie  van 8 meest ambitieuze landen wijst op de urgentie benadrukt in het laatste speciaal IPCC-rapport. Dat rapport stelt dat alleen een snelle en ambitieuze klimaatactie de opwarming van de aarde kan beperken tot 1,5°C.

Volgens de acht lidstaten biedt de overgang naar een koolstofvrije economie onze bedrijven een belangrijke kans om een ​​leidende rol te spelen bij de modernisering en transformatie van de Europese economie. Maar ook om wereldleider te worden in technologieën en diensten met lage- en nulemissie. Verder biedt een sociaal rechtvaardige overgang naar klimaatneutraliteit voordelen voor economische groei, werkgelegenheid, kwaliteit van leven, volksgezondheid en biodiversiteit.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons