U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Eu algemeen > Jouw stem in europa > Eu nieuws >

Jouw stem in Europa: emissiehandelssysteem: richtlijnen voor staatssteun

25 februari 2019 - door Stagiair

De Commissie is benieuwd naar uw mening over de herziening van de richtlijnen met betrekking tot staatssteun in het emissiehandelssysteem ("ETS-richtlijnen"). De deadline van de openbare raadpleging is 16 mei 2019.

Het doel van de raadpleging is belanghebbende partijen in staat stellen feedback te geven, ervaringen te delen en hun opvattingen te uiten over het ontwerp van de toekomstige ETS-richtlijnen.

Jouw stem in Europa: emissiehandelssysteem: richtlijnen voor staatssteun

De raadpleging is gericht op het verzamelen van informatie die bijdraagt tot de evaluatie van de ETS-richtlijen. Hierbij wordt gepeild naar doeltreffendheid, effici├źntie, relevantie, samenhang en in welke mate deze richtlijnen een toegevoegde waarde zijn voor de Europese Unie. De raadpleging is ook gericht op het verzamelen van informatie over beschikbare beleidsopties om het risico van koolstoflekkage als gevolg van indirecte emissiekosten aan te pakken. 

De Commissie is met name van plan om het oordeel van de respondenten te verzamelen over enerzijds subsidiabiliteitscriteria en anderzijds de variabelen die moeten worden opgenomen in de formule die wordt gebruikt voor de berekening van het steunbedrag.

De openbare raadpleging richt zich specifiek tot nationale en regionale bevoegde autoriteiten die betrokken zijn bij de toekenning van steun, handelsverenigingen die bedrijven vertegenwoordigen, belangengroepen die zich professioneel bezighouden met de strijd tegen klimaatverandering en het grote publiek

Opmerkingen en informatie van het maatschappelijk middenveld en bedrijven die niet zijn blootgesteld aan indirecte emissiekosten van het ETS, maar concurreren met sectoren die profiteren van compensatie voor indirecte emissiekosten zijn ook welkom.

Je kan hier deelnemen aan de openbare raadpleging.

Voor meer informatie over de openbare raadpleging, contacteer: COMP-ETS@ec.europa.eu

Maak een account aan

Volg ons