U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Hoe ver staat het met de Europese klimaatwet?

29 september 2020 - door Celeste Wezenbeek

De Europese Commissie presenteerde op 4 maart haar voorstel voor een eerste Europese klimaatwet. Deze maakt deel uit van de nieuwe overkoepelende groeistrategie van de Europese Unie, de Europese Green deal. De klimaatwet verankert een politieke engagement om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn in wetgeving. Dit moet ervoor zorgen dat de EU en haar lidstaten doelgericht en gedisciplineerd blijven om resultaten te behalen.

Belangrijk is dat de reductiedoelstelling, in recent EC-voorstel aangescherpt tot 55%niet voor elke lidstaat afzonderlijk geldt. Wel zijn de EU-instellingen en de lidstaten samen verplicht om de nodige maatregelen te nemen om de doelstelling te halen.

Hoe ver staat het met de Europese klimaatwet?

De klimaatwet verloopt volgens de gewone wetgevingsprocedure, dat wil zeggen dat de drie belangrijkste spelers in het verhaal de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad zijn. 

  • De Europese Commissie trok recent de doelstelling voor vermindering van uitstoot tegen 2030 op van 40% naar ten minste 55%.
  • Het Europees Parlement debatteert op dit moment nog over een gezamenlijk standpunt.
  • Op het niveau van de lidstaten bracht het Duitse voorzitterschap haar eerste compromistekst inzake de klimaatwet.

Stand van zaken

Afgelopen weken werden vooral stappen gezet in hoe de doelstelling tot klimaatneutraliteit in 2050 gradueel moet worden bereikt, en welke tussenstappen daarvoor belangrijk zijn. 

Zo heeft de Europese Commissie recent de doelstelling voor vermindering van uitstoot tegen 2030 opgetrokken van 40% naar ten minste 55%. Deze verhoging van de tussentijdse doelstelling kwam er na een effectbeoordeling op verschillende relevante sectoren. De conclusie van de studie luidt dat dergelijke verhoging van de klimaatambitie van de EU op verantwoorde wijze en in de context van duurzame economische groei mogelijk is. Dit wil zeggen dat de economische risico's van een vermindering van de uitstoot met 55% beperkt zijn. 

Daarnaast zou een dergelijke doelstelling de energietransitie helpen versnellen. De grootste uitdaging ligt hierbij in hoe de investeringen in de schone energietransitie aanzienlijk kunnen worden opgevoerd. Om een emissiereductie van 55% te bereiken, zal de EU in de periode 2021-2030 namelijk jaarlijks 356 miljard euro extra moeten investeren ten opzichte van de periode 2011-2020.  Analyse van de Commissie leert daarnaast dat de huidige nationale klimaat- en energieplannen (NECP's) van de lidstaten onvoldoende zijn om tegen 2030 een vermindering van de broeikasuitstoot met 55% te bereiken.

Het Europees Parlement debatteert op dit moment nog over een gezamenlijk standpunt. Want terwijl de leden van de ITRE-commissie een voorkeur geven aan een vermindering van ten minste 55% broeikasgassen tegen 2030, opteren de leden van de ENVI-commissie voor een vermindering van 60% uitstoot tegen 2030. Daarnaast wordt in diezelfde ENVI-commissie opgeroepen tot het creëren van een European Climate Change Council.

De nieuwe doelstelling voor 2030 in het kader van de klimaatwet wordt op 6 oktober plenair gestemd, waarna het Europees parlement de interinstitutionele onderhandelingen ingaat met 1 standpunt. 

Op het niveau van de lidstaten bracht het Duitse voorzitterschap haar eerste compromistekst inzake de klimaatwet. De Duitse tekst voorziet een eventuele herziening van de klimaatwet om een doelstelling voor 2040 vast te leggen. Zoals verwacht wordt de mogelijkheid om gebruik te maken van gedelegeerde handelingen, waardoor de Commissie meer bevoegdheden zou krijgen bij het vaststellen van klimaatdoelstellingen, door de Duitse autoriteiten geschrapt.                                         

Daarnaast verklaarde de Poolse staatssecretaris Adam Guibourgé- Czetwertyński, dat zijn land zich zoals alle andere lidstaten inzet om deze doelstelling mee te bereiken. Polen was na de Europese Top in december immers de enige lidstaat die niet in staat was om zich formeel te verbinden aan de doelstelling van de Europese Unie inzake klimaatneutraliteit. 

De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad maken zich nu op voor de inter-institutionele onderhandelingen. 

Meer info

Bekijk hier onze #minuutmaandag over de klimaatwet. 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons