U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Goedkeuring klimaatwet mogelijks vertraagd

08 oktober 2020 - door Celeste Wezenbeek

De goedkeuring van de klimaatwet zou ernstig kunnen worden vertraagd, aangezien de interinstitutionele onderhandelingen over dit dossier pas van start kunnen gaan wanneer het standpunt van de Raad is vastgesteld. Het is voorlopig nog niet duidelijk wanneer de lidstaten een gezamenlijk standpunt zullen kunnen afkloppen. 

  • Duits voorzitterschap wil akkoord voor einde van het jaar.
  • Nog niet duidelijk welke procedure zal gehanteerd worden.
  • EP stemt amendement. 

Net als het Europees Parlement en de Europese Commissie heeft het Duitse voorzitterschap van de EU-Raad echter wel verklaard dat het de kwestie van de klimaatdoelstelling voor 2030 (en idealiter de volledige klimaatwet) tijdens hun voorzitterschap, dus voor het einde van het jaar, wil afronden.

Op die manier kan de verhoogde doelstelling voor 2030 nog voor 2021 aan het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC) worden gerapporteerd, zoals vereist door het Akkoord van Parijs.

Goedkeuring klimaatwet mogelijks vertraagd

Procedure? 

Als het definitieve besluit over de verhoogde doelstelling voor 2030 door de staatshoofden en regeringsleiders wordt genomen, is de unanimiteitsregel van toepassing, waardoor een van de lidstaten een veto kan uitspreken.

Voor Europarlementariër Pascal Canfin (Renew Europe) is het net één van de belangrijkste eigenschappen van de klimaatwet om de medebeslissingsprocedure te hanteren. Hierdoor worden de nieuwe doelstellingen vastgelegd met gekwalificeerde meerderheid. De voorzitter van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid van het Europees Parlement heeft het Duitse voorzitterschap dan ook opgeroepen inspanningen te doen om ervoor te zorgen dat het definitieve besluit eind oktober door de milieuministers wordt genomen.

Standpunt Europees Parlement

De leden van het Europees Parlement (EP) hebben een amendement op de klimaatwet goedgekeurd om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 60% te verminderen (ten opzichte van het niveau van 1990). Dit standpunt wordt alvast gesteund door Denemarken, Finland en Zweden. 

Daarnaast wil het Europees Parlement alle lidstaten ook verplichten om alle directe en indirecte subsidies voor fossiele brandstoffen geleidelijk af te schaffen voor 2025. 

Ook werd toegevoegd dat het maatschappelijk middenveld de klimaatwet kan gebruiken om hun regeringen voor de nationale rechter te dagen als ze er niet in slagen om te voldoen aan hun klimaatverplichtingen.

Bijkomend roept het EP op tot het creëren van een European Climate Change Council (ECCC). Concreet gaat het hier over een permanent, onafhankelijk en interdisciplinair wetenschappelijk adviespanel dat de EU-instellingen jaarlijks moet beoordelen om vlak van consistentie inzake het engagement ten opzichte de klimaatwet.

Tot slot stelt het Europees Parlement dat de doelstelling van klimaatneutraliteit voor 2050 op elke lidstaat afzonderlijk moeten toegepast worden en niet op de EU als geheel.

Maak een account aan

Volg ons