U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Gedeeltelijk politiek akkoord over klimaatwet

27 oktober 2020 - door Celeste Wezenbeek

De ministers van Milieu van de lidstaten van de Europese Unie hebben een gedeeltelijk politiek akkoord bereikt over het voorstel van de Europese Commissie over klimaatwet.

Tijdens de rondetafelconferentie, betreurde de Bulgaarse ambassadeur, Ivanka Tasheva,het feit dat in het meest recente ontwerp-compromistekst van het Duitse EU-voorzitterschap geen verwijzing was opgenomen naar het beginsel van technologische neutraliteit (waardoor de lidstaten hun eigen energiemix kunnen bepalen). Ook Roemenië, Slowakije, Hongarije, Polen en Tsjechië hebben de wens geuit meer nadruk te leggen op dit beginsel.

Evenals Litouwen benadrukten zij dat in de tekst duidelijker moet worden aangegeven dat rekening moet worden gehouden met de nationale omstandigheden en uitgangspunten, en dat er behoefte is aan solidariteit en billijkheid tussen de staten.

Finland, Denemarken, Nederland, Oostenrijk en Luxemburg waren daarentegen openlijk tegen dergelijke amendementen gekant. De laatste drie landen waarschuwden zelfs dat zij zich zouden verzetten tegen een gedeeltelijk akkoord als het Duitse ontwerp-compromis na de eerste besprekingsronde te veel zou worden gewijzigd.

 

Gedeeltelijk politiek akkoord over klimaatwet

Doel 2040

De lidstaten hebben het idee van de Commissie om gedelegeerde handelingen te gebruiken voor de vaststelling van klimaatdoelstellingen tussen 2030 en 2050 formeel verworpen. Volgens de vastgestelde partiële algemene aanpak zal de Commissie dus naar verwachting uiterlijk zes maanden na de eerste wereldwijde herziening van het Akkoord van Parijs (gepland voor 2023) een voorstel voor een herziening van de "klimaatwet" indienen, waarin de klimaatdoelstelling van de EU voor 2040 is opgenomen. Er zijn geen andere belangrijke wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel van de Commissie. Onder leiding van Zweden heeft een groep van vijf landen (Zweden, Oostenrijk, Luxemburg, Denemarken en Spanje) benadrukt dat het huidige voorstel niet ambitieus genoeg is. Net als Finland en Letland wilden deze landen dat de doelstelling van klimaatneutraliteit voor elke lidstaat afzonderlijk geldt en niet alleen voor de EU als geheel. De invoering van een zin waarin staat dat de EU moet streven naar negatieve emissies na 2050 (een idee dat onder andere door Luxemburg, Denemarken, Letland, Finland en Zweden wordt verdedigd) is niet overgenomen in het aangenomen compromis.

Trialogen

Zowel het Duitse voorzitterschap als de voor de Green Deal verantwoordelijke vice-voorzitter van de Commissie, Frans Timmermans, en de voorzitter van de Commissie milieubeheer (ENVI) van het Europees Parlement, Pascal Canfin, verklaarden dat zij zo snel van start willen met de trialogen. Het doel hierbij is dat er nog voor het einde van het jaar een akkoord kan worden bereikt, zodat de bijgewerkte nationale bijdrage (NDC) van de EU aan het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC) kan worden gepresenteerd, zoals vereist door het Akkoord van Parijs. 

Maak een account aan

Volg ons